Megjelent az Európai Unió új mezőgazdasági piacszabályozása

Sztanev Bertalan
2014. január 14., 16:25


Szabályozás - A Közös Agrárpolitika reformjának politikai lezárásaként megjelent a mezőgazdasági termékpiacok szabályozásának új keretét adó alaprendelet. Az új szabályozás még a tavalyi év végén került be az EU hivatalos lapjába. Az alaprendelet megszületése, de tulajdonképpen a teljes KAP reform az új intézményi struktúra erőpróbájának is számított. Az új szabályozás elfogadását az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Bizottságnak közösen kellett tető alá hozniuk. Erre most került sor első alkalommal.
Megjelent az Európai Unió új mezőgazdasági piacszabályozása
 
Az új szabályozás továbbra is megőrzi azt a koncepciót, hogy az egyes mezőgazdasági termékek szabályozást egy rendelet tartalmazza. A KAP reform és az Európai Unió működésének reformja a korábban már jól ismert 1234/2007/EK rendelet (ahogy sorozatunkban használtuk: Alaprendelet) szerkezetét és tartalmát is jelentősen átszerkesztette. A 1234/2007/EK rendelet éveken át amolyan gyűjtőrendeletként is szolgált, ahová az egyes termékpályák reformjának eredményeit beépítették. A számos módosítás következtében a szabályozás egésze gyakorlatilag átláthatatlanná, kezelhetetlenné vált.
Az új szabályozás felépítése
A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete című szabályozás az egyes termékpályák szabályozási logikájában is több újdonságot hozott. Az új rendeletbe azok a szabályok maradtak, amelyek a Közös Agrárpolitika termékpiacok közös szervezésére vonatkozó legfontosabb elemeit jelentik. A jogalkotók szándéka az volt, hogy a KAP egy esetleges újabb reformjáig ezeken a szabályokon ne kelljen változtatni.
Ebből a logikából következően a 1234/2007/EK rendeletből több szabály is végrehajtási rendeletbe kerül majd át, de arra is van példa – főleg a borágazat tekintetében -, hogy több szabályt végrehajtási rendeletekből emeltek az alapvető szabályok közé. Az EU működésének reformjáról hozott döntések alapján a végrehajtási rendeletek tartalma, jellege és szerkezete is megváltozott. Ezzel kapcsolatban két új fogalommal kell megismerkednünk. Az egyik fogalom a felhatalmazáson alapuló jogi aktus, a másik pedig végrehajtási jogi aktus. A két fogalom eltérő tartalmú végrehajtási szabályokat takar. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus az Európai Bizottság számára viszonylag tág keretet ad arra, hogy az 1308/2013/EU rendeletben rögzített szabályokat kiegészítse, vagy – meghatározott kereteken belül – akár módosítsa is. A végrehajtási jogi aktus keretében Európai Bizottság csak arra kap felhatalmazást, hogy az egységes végrehajtás részleteire vonatkozóan szabályokat alkosson. Ennek keretében a 1308/2013/EU rendelet szabályait nem egészítheti ki, vagy nem módosíthatja.
A 1308/2013/EU rendelet minden egyes szabályozási témakör végén pontosan rögzíti az Európai Bizottság hatáskörét a végrehajtási szabályok megalkotására vonatkozóan. A végrehajtási szabályok kiadásakor pontosan rögzíteni kell, hogy a jogszabály mely típusú végrehajtási szabályokat tartalmaz. A végrehajtásra vonatkozó szabályok elfogadásuk után már egységes szerkezetben, egy jogszabályban jelennek meg.
A borágazatra vonatkozó szabályok az új rendeletben:
A szabályozás tárgya
Cikkek száma
Támogatási programok a borágazatban
39. cikk – 54. cikk
A szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer működése
62. cikk – 70. cikk
Az új szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer ellenőrzése
71. cikk – 72. cikk
Forgalmazási előírások a borágazatban (borászati eljárások, borszőlőfajtákra vonatkozó szabályok)
80. cikk – 83. cikk
A behozatalhoz és kivitelhez kapcsolódó forgalmazási előírások
90. cikk
Eredetmegjelölések, földrajzi jelzések és hagyományos kifejezések a borágazatban
92. cikk – 116. cikk
Címkézés és kiszerelés a borágazatban
117. cikk – 123. cikk
Szőlőkataszter és a termelési potenciálra vonatkozó jegyzék
145. cikk
A borágazat vonatkozásában illetékes nemzeti hatóságok
146. cikk
Kísérőokmányok és nyilvántartás
147. cikk
Termelői szervezetek és társulások, valamint szakmaközi szervezetek (általános, minden ágazatra érvényes szabályok)
152. cikk – 158. cikk, 164. cikk – 169. cikk, 173. cikk – 175. cikk
Behozatali és kiviteli engedélyek
176. cikk – 178. cikk
Az importált termékekre vonatkozó eltérések és különleges biztosíték a borágazatban
191. cikk
A borágazati támogatási programokhoz kapcsolódó nemzeti kifizetések
212. cikk
A bor válság esetén történő lepárlásához nyújtott nemzeti támogatás
216. cikk
Borászati termékek felsorolása
I. melléklet XII. rész
A borágazatra vonatkozó fogalommeghatározások
II. melléklet IV. rész
A borágazatban alkalmazható támogatási programok költségvetési kerete
VI. melléklet
A szőlőből készült termékek kategóriái
VII. melléklet II. rész
Szőlőtermő övezetek
I. Függelék
Borászati eljárások
VIII. melléklet
 
Winelovers borok az olvasás mellé