Szőlőültetvények kivágási támogatása: kell is, meg nem is

Sztanev Bertalan
2009. november 10., 16:26


A tavalyi évhez hasonlóan 2009-ben az őszi időszak egyik meghatározó kérdése lett a szőlőtermelők – kisebb mértékben a borfogyasztók – körében a szőlőültetvények támogatással történő kivágása. Számos elképzelés, tévhit és félreértelmezés nehezíti azok dolgát, akik ebben a kérdésben tisztán szeretnének látni.
Szőlőültetvények kivágási támogatása: kell is, meg nem is
 
Első megközelítésben a legtöbben tragédiaként élik meg, hogy Magyarországon támogatással csökkenthető a szőlőterület nagysága. A rendszerváltás óta kényszerű szemlélői vagyunk a területcsökkenésnek, amely nem egy fejlődő borpiacra enged következtetni. Mások azonban éppen ellenkezőleg vélekednek erről a lehetőségről. A gazdaságtalanul művelhető szőlőterületek esetén, vagy az időssé váló tulajdonosok számára a kivágási támogatás lehetőség arra, hogy befejezzék tevékenységüket, és a szőlőterületüket ne a gaz verje fel.
A kérdés tehát elég összetett. A kivágási támogatás logikájának megértéséhez érdemes a kérdést mélyebben, összefüggéseiben vizsgálni. A szőlőültetvények kivágási támogatását Magyarországon az EU-csatlakozást követően van lehetőség alkalmazni. A csatlakozás időpontjától kezdődően 2008. július 31-ig Magyarország kezében volt annak eldöntése, hogy a kivágási támogatást alkalmazza-e, vagy sem. A támogatás bevezetésének tulajdonképpen nem volt semmilyen akadálya, az Európai Unió költségvetése biztosította a szükséges forrásokat.
 
A kivágási támogatás igénye első alkalommal a 2004. évi szüretet követően merült fel a szakmai szervezetek részéről, amikor az azt megelőző évekhez képest igen kimagasló (5,2 millió hl), de minőségben csak átlagos, vagy átlag alatti termés kerülhetett a pincékbe. A jelentős mennyiségű termés hatott a szőlő-felvásárlási árakra is. A hazai borpiacot megterhelő nehéz szüretet követően, és a hasonló helyzetek elkerülése érdekében a kivágási támogatás alkalmazása az egyik lehetőség volt.
A támogatás igénylése már az első évtől kezdve korlátok közé volt szorítva, annak érdekében, hogy a kivágási igényeket ne kizárólag a pillanatnyi piaci helyzet sugallta rosszkedv vezérelje. Az első évre, amely a 2005/2006-os borpiaci év volt a kivágás történetében, a keret 5000 hektár volt. A tényleges kivágás azonban nem érte el ezt a szintet, a területvesztés 3600 volt. Bár a következő 3 évben (2005-2007) a szüretelt szőlőtermés az átlagnál jóval alacsonyabb volt (3 millió hektoliter), mégis a szőlőültetvények kivágási támogatása iránti igény továbbra is megmaradt. Ezért a 2007/2008-as borpiaci év végéig 2000 hektár ültetvény kivágására nyílt lehetőség, amelyből akkor a termelők 1800 hektárt használtak ki.
Annak megítéléséhez, hogy a kivágási támogatás alkalmazására volt-e egyáltalán szükség, érdemes megvizsgálni, hogy ebben az időszakban volt-e támogatás nélküli kivágási igény, illetve a telepítések hogyan alakultak 2004-2008 között. A számokból egyértelműen kitűnik, hogy a kivágás iránt jelentős igény volt támogatás nélkül is, igaz, hogy a telepítés iránt is növekvő igény mutatkozik. Ez a hazai borpiaci átszerveződését mutatja: akik már nem tartják gazdaságosnak a szőlőtermelést, azok kivágnak, ugyanakkor növekvő számban vannak azok, akik ültetvényfelületüket bővítenék. Az egyenleg még mindig negatív, Magyarország szőlőültetvény felülete csökken, de ehhez a kivágási támogatásnak csak annyiban van köze, hogy a kivágások végrehajtásának szándékát előrehozta. A telepítések az EU-csatlakozást követően 2007-ben haladták meg először a kivágások mértékét, ami a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és -átállítási támogatások keretösszegének növekedésével is magyarázható.
Attól függetlenül, hogy a termésátlagok az elmúlt években jelentősen csökkentek, a borpiacon tapasztalható feszültségek megmaradtak, és a szőlőárak csökkenése folytatódott. Ehhez természetesen hozzájárult a gazdasági válság, amely katalizálta a folyamatokat. A szőlőterületek csökkentése természetesen nem csak Magyarországon merül fel igényként, hanem az Európai Unió más bortermelő tagállamaiban is.
Erre a tényre a közösségi jogszabályok változása irányította rá élesen a figyelmet. Az Európai Unió borpiaci reformja ugyanis elvette a tagállamoktól azt a lehetőséget, hogy a kivágási támogatás alkalmazásáról maguk döntsenek. A kivágási támogatás így 2008 augusztusától bármely tagállam bármely szőlőtermelője igényelheti. A tagállamok csak korlátozott mértékben szabhatnak határt a kivágási igényeknek.
Az EU Bizottsága előzetes felmérés alapján 400 000 hektár szőlőültetvény kivágására szeretett volna közösségi forrást biztosítani. A borpiaci reform tárgyalása során ezt a termelő tagállamok kivétel nélkül rendkívül magas összegnek tartották, ezért a Bizottság kénytelen volt 175 000 hektárra csökkenteni a lehetőségeket. A kivágási támogatás mértékét azonban a korábbi összegeknél is magasabban állapította meg, hogy a kivágási támogatásra legyen érdeklődés. Magyarországon a hektáronkénti kivágási támogatási összeg (1,5 millió forint egy átlagos terméshozamú ültetvény esetén) rendkívül vonzó, különösen a jelenlegi borpiaci helyzetben, ezért jogos volt az a félelem, hogy a tömeges ültetvény-kivágások térdre kényszerítik a magyar borágazatot.
A támogatott kivágás végrehajtási szabályainak kidolgozása során ezért Magyarország igyekezett minden lehetséges féket beépíteni, hogy tömeges igény esetén a kérelmek visszautasíthatók legyenek. A félelem azonban nem volt teljesen megalapozott. Sőt! Magyarországon a kivágási igény arányaiban, az elmúlt évek igényeihez viszonyítva nem növekedett jelentősen, de az EU többi bortermelő tagállamában – ahol a szőlőültetvények támogatás melletti kivágását már nagyon régen nem alkalmazták – viszont igencsak vonzóvá vált.
Nehéz helyzetbe kerültek a tagállamok közigazgatási szakemberei, akik a szakmai nyomásra kérték, hogy az EU Bizottsága csökkentse a kivágási támogatási keretet, ugyanakkor a tagállamok szőlőtermelői igen jelentős kivágási igényt jelentettek már az első évben. A rendelkezésre álló keretet az első évben a tagállamok kétszeres igénnyel haladták meg. Az EU Bizottságának ezért visszaosztást kellett alkalmazni az igények és a keret közti különbség áthidalására. Az ilyen mértékű visszaosztás viszont jelentős elégedetlenséget váltott ki a kivágni szándékozók között, mivel kevesebb, mint minden második igény kielégítésére kerülhetett sor. A kivágás első éves mérlege azt mutatta, hogy 13 tagállam az EU 27 tagállamának 3 645 454 hektárjából több mint 150 000 hektárt szeretne kivágni. Az igény meghaladta az 1 milliárd eurót, amelyből a legnagyobb támogatást Spanyolország igényelte.
A kivágási támogatási igények az idei évben is nagyon hasonlóan alakulnak a tavalyihoz. A kivágáson kívül a legnagyobb bortermelő országok a borpiaci nehézségek leküzdésére egyéb eszközöket is be kívánnak vezetni (lepárlási támogatás a feleslegessé váló borra, támogatás a szőlőfürtök érettség előtti teljes eltávolítására). Igazán nagy fejtörést a kivágási támogatás azoknak fog jelenteni, akik a támogatást igényelték, de forrás hiányában nem kaptak. Továbbra is kérdés, hogy ezeket az ültetvényeket engedéllyel, de támogatás nélkül ki fogják-e vágni, esetleg csendben felhagynak a gazdálkodással.
Winelovers borok az olvasás mellé