KAP-reform: változások a borszabályozásban

Sztanev Bertalan
2013. november 15., 17:08


Egy nagyon hosszú folyamat végéhez közeledik az Európai Unió döntéshozatali gépezete. Még az Európai Parlament képviselőinek választása előtt pontot tesznek a Közös Agrárpolitika (KAP) reformjára. Több cikkben is beszámoltunk arról, hogy a KAP reformja több területen is változást hoz a szőlészek és a borászok életében. A telepítési jogokról szóló cikkekben részletesen bemutattuk a telepítési jogok rendszerének változását. Ez azonban csak az egyik olyan terület, amely a jövőben változást fog jelenteni a borszabályozásban.
KAP-reform: változások a borszabályozásban
 
A koncepciótól a döntésig a folyamat nagyon hosszú
A KAP-reform a vonatkozó szabályozás és az összetett támogatások bonyolult szövevénye miatt nem lehet egyszerű. Bármilyen, ezen a téren meghozott döntés nemcsak egy tagállam gazdálkodóira van kihatással, hanem az EU agrártermelésének teljes egészére is. Ezen túlmenően a mezőgazdaság területén meghozott döntés jelentős befolyással lehet más ágazatok jövőjére is. A világkereskedelmi tárgyalások azért haladnak olyan lassú léptekkel, mert igen összetett döntést kell meghozniuk a részes államoknak olyan válságos helyzetben, ahol a korábbiaknál is kisebb tortán kell osztozniuk. Az EU legfontosabb szempontjai közül a mezőgazdaság kezd az eddig biztosan tartott első helyéből visszaszorulni, míg más ágazatok érdekei erőteljesen erősödnek (pl. az EU szolgáltatási szektora).
A KAP-reform borászokat érintő része 2006-ban kezdődött az EU borpiaci szabályozásának teljes reformjával. A kérdés érzékenységét az a tény is érzékelteti, hogy a szőlő-bor ágazat volt az utolsó, amelyet átfogóan újraszabályoztak. Ez a folyamat gyakorlatilag az új közösségi rendelet elfogadásával fog lezárulni. A borpiaci reform keretében hozott legfontosabb döntések ugyan 2008-2009-ben megszülettek, de az EU működésének reformja újra megnyitotta a vonatkozó rendeletet.
Hogy a borászok biztonságérzetét tovább gyengítsék, 2011-ben megindult a vita a szőlő telepítési jogok lehetséges jövőjéről. Nem véletlen tehát, hogy jogosan érezik magukat bizonytalanságban az EU borszektorának szereplői. Mi jöhet még? Dacian Cioloş mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztosnak ezért a napokban sajtótájékoztatón kellett megerősítenie, hogy az Európai Bizottság nem tervez újabb változásokat a borpiaci szabályozás területén, sem pedig az elérhető támogatások esetében. Egyelőre tehát egy hosszú folyamat lezárása várható hamarosan. Az új szabályoknak 2014. január 1-én hatályba kell lépniük.
Az új jogszabály semennyivel nem lesz átláthatóbb az előzőnél. Továbbra is egy átfogó jogszabály foglalkozik az összes mezőgazdaság ágazat szabályozásával. Jelentős változást fog jelenteni a jogszabályhoz kapcsolódó végrehajtási rendeletek megalkotása. Az Európai Unió új működési elve alapján ugyanis már az Európai Parlamentnek is lehet beleszólási szerepe a végrehajtási szabályokba.
Új támogatási intézkedések
A KAP reformja a szőlő-bor ágazat támogatási lehetőségeiben is hozott változást. A tervezett új Alaprendelet szerint 3 új intézkedéssel bővülnek a támogatási lehetőségek. Az egyik ilyen fontos elem a promóció területét érinti. A hatályos szabályozás alapján az ágazat pénzügyi keretéből csak az EU külpiacain lehetett promóciós tevékenységre támogatást adni. Az új szabályozás alapján promóciós tevékenységet már az EU területén is lehet támogatni az ágazat számára biztosított közösségi forrásból. A belpiaci promóciós tevékenységen belül megfogalmazott üzenet korlátozottabb a külpiaci promóciónál. Az EU borfogyasztóinak szánt üzenet a bor felelősségteljes módon történő fogyasztásával, és az eredetmegjelölésekre és a földrajzi jelzésekre vonatkozó uniós rendszerekkel lehet kapcsolatos. Elsősorban a minőség, az élelmiszer-biztonság és a környezet szempontjából nyújtott magas színvonal kiemelését kell megcélozni az üzenettel. A promóciós tevékenységet nemzetközi jelentőségű eseményeken, vásárokon vagy kiállításokon tájékoztató kampányokon lehet kifejteni. Az uniós hozzájárulás nem haladhatja meg a támogatható kiadások 50 %-át.
Új intézkedésként jelenik meg a borágazati innováció, amely némileg a beruházási támogatások körébe tartozó intézkedések egy részét emeli ki hangsúlyosabban. Támogatást új termékek, eljárások és technológiák kifejlesztésére lehet kérni. A támogatás célja, hogy javítsa a szőlőből készült uniós termékek értékesíthetőségét és versenyképességét.
A szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatásának kibővítése most még nem tűnik túl lényegesnek. Támogatás adható a jövőben szőlőültetvények újratelepítésére, amennyiben azt növény-egészségügyi okokból szükséges volt kötelező módon kivágni. De már hallatszanak olyan hangok tudományos körökből, hogy a világ egy filoxéravészhez hasonló szőlőpusztulás előtt áll. Több korokozó is eséllyel pályázik erre a hírhedt címre.
A telepítési jogok rendszerét felváltó engedélyezési rendszer részletszabályai csak a jövő év második felében várhatók. Jelenleg a Bizottság a támogatási intézkedések részletszabályaival van elfoglalva. Az EU működését meghatározó új szabályok miatt a jogalkotás ebben az esetben nem olyan egyszerű, mint eddig volt.
 
Winelovers borok az olvasás mellé