Új szabályok a borágazat támogatásainak elosztásában

Sztanev Bertalan
2022. január 11., 09:58


BorÉRT Online Borjogi Útmutató - Sorozatunk első részében már említettük, hogy hivatalosan is elfogadták a Közös Agrárpolitika reformjához kapcsolódó rendeleteket és a rendeletek hatályba is léptek. Ahogy azt sorozatunk második részében is bemutattuk a jogszabályi változások a támogatások elosztását is érintik. Ezúttal a támogatásokat érintő jogszabályi változásokat mutatjuk be. 
Új szabályok a borágazat támogatásainak elosztásában
Az agrárminiszter decemberben jelentette be Magyarország Stratégiai Tervét, amelyet az év végig kellett benyújtania minden tagállamnak az Európai Bizottság részére az új jogszabályok alapján.
 
A magyar mezőgazdaságra jutó támogatási forrásokat, valamint azok elosztási elvét tartalmazó Stratégiai Terv 6250 milliárd forint támogatási forrást tartalmaz a 2023-tól 2027-ig terjedő időszakra vonatkozóan. Ez az összeg tartalmazza a közvetlen kifizetéseket és a vidékfejlesztésre fordítható forrásokat egyaránt. Itt fontos hangsúlyozni, hogy a Stratégiai Terv alapján 2022. január 1-én még nem lehet a rendelkezésre álló forrásokat felhasználni. A Tervek Európai Bizottság által történő elfogadását követően majd 2023. január 1-től hajthatók végre.
 
A borágazat támogatási lehetőségeit jelenleg a Nemzeti Támogatási Program határozza meg. A Nemzeti Támogatási Program az ágazatra jutó, a 1308/2013/EU rendeletben rögzített összegű, 100%-ban uniós forrás felhasználására vonatkozó terv. Magyarország ennek keretében 27 940 000 euró forrást használhat fel meghatározott intézkedésekre a 2018-tól 2023-ig terjedő időszakban. Természetesen a borágazat sem maradt ki a Stratégiai Tervből, ahogy egyetlen mezőgazdasági ágazat sem.  A jogszabályok lehetővé teszik a rugalmas átmenetet a Nemzeti Támogatási Programból a Stratégiai Tervbe.
 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jelenleg hatályos Nemzeti Támogatási Programokat a tagállamok 2023-ig befejezhetik. A Stratégiai Tervet és az arra vonatkozó szabályokat majd csak 2023. október 16-tól kell alkalmazni. Az év végéig benyújtandó Stratégiai Tervben ezért a borágazat támogatásai 2024-2027 időszakra vannak betervezve.
 
Az új jogszabályok alapján a borágazat 2024-től is 27 940 000 euró forrást használhat fel évente, a költségvetési időszak végéig. A jogszabály nem teszi lehetővé, hogy más intézkedésekből átcsoportosítva ezt az összeget növelhessük, vagy ebből az összegből más intézkedésre csoportosítsunk át.
Fontos, hogy ebbe a támogatási keretösszegbe nem tartoznak bele a vidékfejlesztési forrásokból finanszírozott intézkedések, mint például a borászati üzemek korszerűsítésére nyújtott vidékfejlesztési források,
amelyek a borágazat legnagyobb támogatási összegű intézkedéseit jelentették az elmúlt években.
 
Az agrártárca az ágazati támogatások felhasználását a Stratégiai Tervben hasonló módon képzeli el most, mint ahogy az a Nemzeti Támogatási Programban jelenleg is szerepel. Ebben az ágazati szakmai szervezetekkel megegyezésre is jutott a tárca. A Stratégiai Terv továbbra is biztosítani fogja a támogatást a szőlőültetvények megújítására, de elérhetővé lesz a borászati üzemek korszerűsítésének támogatása is. Marad lehetőség a borászati termékek Európai Unión belüli és kívüli promóciós tevékenységeinek támogatására a jövőben, illetve a borászati melléktermékek lepárlásának támogatása intézkedés is megmarad a Stratégiai Terv szerint.
 
A most év végéig benyújtandó Stratégiai Tervben szereplő intézkedések, az intézkedésekre vonatkozó legfontosabb feltételek, valamint az intézkedésekre tervezett keretösszegek is módosíthatóak lesznek a jövőben, hiszen a gazdasági körülmények, lehetőségek bármikor szükségessé tehetik ezt.
 
A szőlőtermelők és a borászatok számára a hatályba lépett jogszabályok alapján fontos információ, hogy a már elfogadott támogatási kérelmek végrehajtása 2023. október 15-ig az eddig ismert jogszabályok alapján valósítható meg, még akkor is, ha a már elvégzett intézkedéseket ezen időpont után fizeti csak ki a Magyar Államkincstár. A Nemzeti Támogatási Programra vonatkozó szabályok a 2023. október 16. és a 2025. október 15. közötti időszakban akkor alkalmazhatók, ha az adott intézkedéshez kapcsolódóan a kedvezményezett a vállalt műveletekből legalább annyit végrehajtott 2023. október 15-ig, hogy arra a teljes támogatási összeg legalább 30%-a kifizethető. Az így megkezdett, de még be nem fejezett vállalásokat is be kell fejezni 2025. október 15-ig.
 
 
 
Winelovers borok az olvasás mellé