Elérhető a lapunk által készített borfogyasztási és borvásárlási szokásokról készített tanulmány

Borászportál
2012. január 25., 15:32


A Borászportál által 2011 őszén lebonyolított közel 4000 fős online kutatás a borfogyasztási és borvásárlási szokásokat mérte fel. Hazánkban első ízben készült ilyen átfogó vizsgálat az internetező borfogyasztókról, így fontos eredményekkel szolgált a preferenciáikról, szokásaikról. A felmérés eredményei immár letölthetőek!
Elérhető a lapunk által készített borfogyasztási és borvásárlási szokásokról készített tanulmány
 
A kutatás legfontosabb megállapítása minden bizonnyal az, hogy az internetezők – a várakozásoknak megfelelően – igényesebbek, ugyanakkor közöttük is a legtöbben „átlagos” borfogyasztónak tekinthetők. A vizsgálat rávilágított arra is, hogy szoros kapcsolatban állnak a szociodemográfiai jellemzők a borfogyasztással. A mintában megfigyelhető a női válaszadók túlsúlya (~60%), valamint kiemelendő a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magas aránya (43%).

A kérdőívet kitöltők közül az került a mintába, aki felnőtt korú borfogyasztónak vallotta magát. A válaszadók igen gyakori fogyasztók: 10% naponta, 50% legalább hetente iszik bort! Leginkább otthon (~80%) vagy vendégségben (~60%) fogyasztanak, amellyel összefügg az, hogy közel 50% saját fogyasztásra, 20% vendégvárásra vesz bort leggyakrabban.
 
Nem meglepő módon a száraz bor megítélése a legszélsőségesebb. A válaszadók több mint 40%-a ezt preferálja leginkább, és közel ugyanennyien említették utolsó helyen. Elmondható, hogy a könnyedebb borok népszerűbbek. A válaszadók legnagyobb arányban vörösbor pártiak (~50%), és ők inkább kedvelik ugyan a száraz bort – de az érték náluk is 50% alatt van!

Megfigyelhető, hogy a borok iránt nyitottabbak inkább férfiak, nagyobb városban élnek, felsőfokú végzettséggel és magasabb jövedelemmel rendelkeznek. Ők nagyobb arányban kedvelik mindegyik borfajtát (vagyis mind a fehér, mind a rosé, mind a vörösbort), a száraz borokat, valamint több szempontot mérlegelnek vásárlásaik során, illetve a szuper- és hipermarketek helyett más beszerzési helyeket preferálnak.

A borvidékek közül kiemelkedő Villány, Eger és Tokaj népszerűsége, de erős negyedik és ötödik helyet szerzett Badacsony és Szekszárd, amelyet Dél-Balaton és a Balaton-felvidék követnek.

A magyar internetező borkedvelők főként az 1000-2000 forint közötti borokat vásárolják, de jelentős még az 500-1000 forintos palackár választása is. Meglepő, hogy a válaszok alapján az átlagosan kifizetett palackár 1400 forint körül volt. Leggyakrabban szuper- és hipermarketben szerzik be a borokat.

Az eredményeket Harsányi Dávid, a Budapesti Gazdasági Főiskola adjunktusa, a Borászportál tanácsadója mutatta be a XII. Magyarországi Bormarketing Konferencián, Sopronban. „Bízunk abban, hogy hasznos információval szolgálunk a hazai borásztársadalom számára, amely egyrészt megerősíti előzetes várakozásaikat, másrészt rávilágít az internet növekvő szerepére” – mondta Harsányi.  „A felmérést szeretnénk rendszeresen elvégezni, hogy képet kaphassunk a fogyasztásban bekövetkező változásokról is” – tette hozzá Knap Gábor, portálmenedzser.

A felmérés eredményeiről szóló részletes anyag ezen a linken érhető el.
Winelovers borok az olvasás mellé