Jelentős források a szőlőültetvények megújítására - III. rész

Sztanev Bertalan
2013. szeptember 25., 10:13


A megvalósításra vonatkozó legfontosabb szabályok - Az egyéni terv elfogadását követően az egyéni tervben vállalt ütemezésnek megfelelően kell a szerkezetátalakítási vagy átállítási műveleteket elvégezni. Fontos szabály, hogy a támogatás utófinanszírozás formájában érkezik, és kizárólag akkor lehetséges csak a támogatási összeg kifizetése, ha az egyéni tervben foglalt műveleteket ténylegesen és szakszerűen elvégezték. A végrehajtást az MVH adminisztratív és helyszíni szemle formájában egyaránt ellenőrzi.
 
Jelentős források a szőlőültetvények megújítására - III. rész
Az előző részekben már részletesen foglalkoztunk a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatására vonatkozó legfontosabb szabályokkal. Bemutattuk a rendelkezésre álló keretet, a támogatás igénybevételének szakmai és adminisztratív feltételeit. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a támogatás igénylése egyéni terv benyújtásával indul, amelynek időszaka az idei évben november 1 és november 30 között lesz. Azok a támogatást igénylők, akiknek az egyéni tervét az MVH elfogadta, biztosak lehetnek abban, hogy telepítési szándékai megvalósításához a szükséges támogatási forrás rendelkezésre fog állni.
A cikksorozat előző részeit itt olvashatja: I. rész, II. rész.
Előfordulhat, hogy a gyakorlatban nem úgy valósítják meg a szerkezetátalakítási, vagy fajtaváltási műveleteket, ahogy az egyéni tervben benyújtották. Bizonyos esetekben a jogszabály lehetőséget ad az egyéni tervtől való eltérésre. Az egyéni tervtől eltérni a 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 12. §-ában leírt esetekben és módon lehet eltérni. Egységes szabály, hogy az egyéni tervtől való eltérés nem eredményezheti a már megítélt támogatási keret növelését. Ezen túlmenően a támogatási összeg végösszegének meghatározása a ténylegesen elvégzett műveleteknek megfelelően történik meg.
Az egyéni tervtől való eltérés leggyakoribb esetei a szőlő szaporítóanyag felhasználással kapcsolatos. Előfordulhat, hogy a telepítéskor mégsem sikerül olyan szaporítóanyaghoz jutni, amelyet annak idején az egyéni tervben megjelöltünk. Ha alacsonyabb kategóriájú szaporítóanyagot jelöltünk meg az egyéni tervben, de csak magasabb fokú oltványokkal tudtuk a telepítést elvégezni, akkor csak az egyéni tervben megjelölt alacsonyabb minőségű szaporítóanyagra nyújthatjuk be a támogatási kérelmet. Ugyanaz a helyzet fordított esetben is, amikor magasabb szaporítási fokú szaporítóanyagot jelöltünk meg az egyéni tervben, de csak alacsonyabb kategóriájú szaporítóanyagot sikerült vásárolni. Ebben az esetben a ténylegesen felhasznált szaporítóanyagra vonatkozó támogatási összegre nyújtható be kérelem.
Elő fordul, hogy a telepítési engedélyben és az egyéni tervben is más fajtát jelöltünk meg, mint amivel a telepítést ténylegesen sikerült megvalósítani. Ebben az esetben nem csak a kifizethető támogatási összeg változhat, hanem a telepítési engedély módosítására is szükség van. Ezt a szabályt kell alkalmazni a telepített tőszám, vagy éppen a művelésmód módosítása esetén is.
A támogatás igénylésének szabályai
Támogatás csak az egyéni terv benyújtásakor hatályos borvidéki tervben meghatározott feltételeknek megfelelően, az egyéni terv alapján végrehajtott tevékenységre igényelhető. A borvidéki, vagy az egyéni tervtől való eltérésre semmilyen igazolás, vagy egyéni kivétel nem adható a támogatás kifizetésének eljárása során.
Támogatás igénylésére csak igazolt származású szaporítóanyag felhasználása esetén van lehetőség. Az ezzel kapcsolatos dokumentumokat a kifizetés iránti kérelemhez csatolni kell. Az ültetvény helyszíni szemléje során ellenőriznek az ültetvény beállottságát. Az ültetvény beállottságának az egyéves megvalósítás, valamint a két éves megvalósítás első évében el kell érnie a 90%-ot, míg a második évében a 95%-ot. Fontos szabály, hogy kizárólag új, korábban nem használt alapanyagok beszerzése, valamint felhasználása támogatható.
A támogatási kérelem tartalmát 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 16. §-a tartalmazza. A támogatási kérelmeket az adott borpiaci évben az egyéni terv szerint befejezett tevékenységre vonatkozóan 2014-től április 1. és július 15. közötti időszakban lehet benyújtani, a benyújtás időpontjának a támogatási kérelem postára adásának napja minősül. Amennyiben a telepítési engedély, amelyet az egyéni tervhez nyújtottunk be, módosult, úgy annak másolatát is szükséges benyújtani. A megvalósított telepítésről vázrajzot kell készíteni, amely bemutatja az ültetvény szerkezetét.
Elutasítást eredményező hibának számít, ha a kérelem benyújtásakor a kifizetés iránti kérelemben megjelölt tevékenységet még nem fejezték be, a beállottság nem éri el a 90%-ot, vagy a 95%-ot, illetve a szaporítóanyag eredetét nem tudják igazolni. Elutasítási ok az is, ha a telepítés nem a telepítési engedélyben foglaltak szerint valósul meg, ezért fontos, hogy a telepítési engedélyt mindig a tényleges végrehajtásnak megfelelően módosítsuk.
A támogatás kifizetésére még abban az évben sor kerül – jellemzően október hónapban – amikor a kifizetés iránti kérelmet benyújtották.
A következő részben egy új támogatási jogcímmel, a beruházási támogatásokkal fogunk foglalkozni.
 
Winelovers borok az olvasás mellé