Mi történik július 1-től a borospalackokkal?

Sztanev Bertalan
2023. május 26., 15:01


Július 1-től érvénybe lép a kiterjesztett gyártói felelősség rendszere.
Mi történik július 1-től a borospalackokkal?
A hulladékgazdálkodásról szóló új törvényi szabályozás jelentős változást hozott a hulladékkezelésben. Hulladék szinte minden kereskedelmi folyamat végén keletkezik, és ez alól a borágazat sem kivétel. Az új szabályozás a hulladék kezelés logikáján és a hulladékhoz kapcsolódó szerepek, kötelezettségek és lehetőségek rendszerén változtat jelentősen.
 
Az új szabályozás alapja, hogy az Európai Unió célul tűzte ki, hogy a keletkező hulladékok 65%-a 2040-ig újrahasznosuljon. Az új hulladékgazdálkodási szabályozás alapján a MOHU (MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.) kötelezettségévé vált az újrahasznosítandó hulladékok összegyűjtésének megszervezése, és az újrahasznosítási célok eléréséhez szükséges lépések megtétele. Jelenleg a keletkező hulladékmennyiség 60%-a hasznosítatlan marad Magyarországon (a MOHU honlapján szereplő adatok szerint).
 
A szabályozás jelenleg még félkész állapotban van, sok részletkérdésre a most formálódó végrehajtási szabályok fognak majd választ adni a nyár folyamán. Az eddig ismert és a MOHU honlapján fellelhető információk alapján azonban
a borászatoknak már most is vannak jól beazonosítható kötelezettségei.
Az egyik ilyen kötelezettség, hogy a borászati vállalkozásoknak is kell a MOHU Partner Portálján regisztrálni. A szabályozás alapján ugyanis a borászat is gyártónak minősül, mivel a körforgásos termékként definiált termékbe csomagolja a borászati termékét és forgalomba hozza, vagy nem Magyarországról származó, kiszerelt borászati terméket első alkalommal hoz forgalomba Magyarországon.
 
A kiterjesztett gyártói felelősség leegyszerűsítve azt takarja, hogy
a keletkezett, újrahasznosítható hulladékot a forgalomba hozónak kötelessége visszagyűjteni. Ezen kötelezettségét a MOHU-n keresztül teljesíti azzal, hogy a visszagyűjtést, kezelést, hasznosítást a MOHU helyette végzi el.
A MOHU kötelezettséget vállal a keletkező hulladék visszagyűjtésére, újrahasznosítására a kitűzött újrahasznosítási célok elérése érdekében. Ezért a gyártó díjat fizet. Amennyiben a borászat többutas csomagolóanyagot használ, abban az esetben – az adott csomagolóanyag esetében – egyéni teljesítővé válik. Egyéni teljesítés esetén a MOHU-val egyéni teljesítésre vonatkozó szerződést kell kötni.
 
A regisztrációs kötelezettség mindazokra vonatkozik, akik a törvény hatálya alá tartozó, az életciklusuk végén visszagyűjtendő körforgásos termék első forgalomba hozójának számítanak Magyarországon. Ide tartozik – többek között - a 0 és 3 liter közötti űrtartalmú üveg, műanyag vagy fém csomagolás, a címke, a csavarzár, a kartondoboz, a zsugorfólia, és a raklap is. Mivel ezek mind kísérik a terméket, és a bor első forgalomba hozója a termelő, vagy az importőr lesz, így őket kötelezi az új szabályozás a MOHU Partner Portálon történő regisztrációra. Az új szabályozás alapján gyártóként (első forgalomba hozóként) a regisztrációt a hulladékgazdálkodási hatóságnál, azaz a területileg illetékes vármegyei kormányhivatalban is el kell végezni.
 
A MOHU Partner Portálon történő regisztráció során a (80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt) KF kóddal jelölt termékeket kell megjelölni a kód első két számjegyét használva. Egyéni teljesítés választása esetén a MOHU-val megkötött szerződést be kell mutatni a területileg illetékes vármegyei kormányhivatalnak is. A hatóság felé arról is nyilatkozni kell, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségének az egyes körforgásos termékek esetében kollektíven, vagy egyénileg kíván eleget tenni az erre kötelezett.
 
A regisztrációs és a hatósági nyilvántartásba vételi kötelezettségnek a jogszabályok szerint 2023. május 31-ig kell eleget tenni, de az már most biztosan látszik, hogy erre nem lesz képes minden érintett gyártó (vállalkozás). A hulladékgazdálkodási hatóság a hatályos szabályozás alapján, regisztráció hiányában, a regisztrációs kötelezettség teljesítéséig felfüggeszti a körforgásos termékkel érintett termék forgalmazását.
 
Július 1. után a körforgásos termékek felhasználásáról KF kódonként részletes nyilvántartást kell vezetni (az ezzel kapcsolatos részletszabályok még nem jelentek meg). Az első negyedévről 2023. október 20-ig kell majd adatot szolgáltatni. A MOHU-nak fizetendő díjról – a hatóság adatszolgáltatása alapján – a MOHU számlát állít ki. Fontos, hogy a termékdíjat az új fizetési kötelezettség nem váltja ki, de le lehet vonni belőle.

Borért Online Borjogi Útmutató
 
Winelovers borok az olvasás mellé