Újítsuk fel a pincét! - I. rész

Sztanev Bertalan
2013. október 02., 15:15


Támogatás a borászati eszközök megújítására - Az előző részekben már bemutattuk, hogy az Európai Unióból érkező támogatások döntő többségét a következő 5 évben Magyarország az ágazat fejlesztésére kívánja fordítani. A következő évek legfontosabb feladatának továbbra is a szőlőültetvények megújítása tekinthető, mivel korszerű termőalapok nélkül nem képzelhető el az ágazat versenyképessége. Ugyanilyen fontosnak számít a pincetechnika javítása, megújítása is.
Újítsuk fel a pincét! - I. rész
 
Újítsuk fel a pincét! - I. rész
Egy felújításra váró gyöngyöspatai pince építési évét örző felirat (fotó: Németh Richard)
Az ágazati versenyképesség egyik fontos eszközének tartja az Európai Unió a borászati technológia megújítását. A cél megvalósulása érdekében ezért két forrásból is lehetővé teszi a tagállamok számára a borászati eszközfejlesztést. A borászatok támogatása így egyaránt lehetséges vidékfejlesztési forrásból, vagy az EU garancia alapjából, azaz Magyarország szőlő-bor ágazatra vonatkozó nemzeti programjából. A források felhasználására vonatkozóan az EU csak egy megkötést írt el, hogy a tagállamok kizárólag egy forrásból biztosíthatják a támogatást, amelyről azonban maguk dönthetnek. Magyarország jelenleg a nemzeti támogatási program terhére tudja biztosítani ezeket a forrásokat.
Mekkora támogatási összeg áll rendelkezésre?
A csatlakozásunkat követően a borászatok eredményesen tudták igénybe venni a vidékfejlesztési alap élelmiszer-ipari technológia megújítására szánt forrásait. A támogatásokból számos új pince, feldolgozó épülhetett meg az elérhető legmodernebb technológia alkalmazásával. A vidékfejlesztési alapban 2010-ig álltak rendelkezésre ezek a források. Forráskimerülés miatt a támogatás igénybevételére ettől az időponttól kezdődően csak a nemzeti támogatási programon keresztül volt lehetőség.
Az Európai Unió 2008-óta teszi lehetővé a beruházási intézkedés alkalmazását a nemzeti támogatási programból. Kezdetben a tagállamok csak nagyon szerény mértékben vették igénybe ennek lehetőségét, a magyarországi gyakorlathoz hasonlóan vidékfejlesztési forrásból biztosították a szükséges támogatást. A fejlődést jól mutatja, hogy 2009-ben a tagállamok a beruházásokhoz 19 millió eurót biztosítottak, míg 2013-ban már 223 millió eurót. A támogatási programok első 5 éves tervezési időszakában a beruházásokra az EU-ban 616 millió euró támogatást használtak fel összesen. Ezzel a támogatási összeggel ez az intézkedés a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási, valamint a harmadik országokban megvalósuló promóciós programok támogatását követően a harmadik legnagyobb keretösszegű támogatási intézkedésévé vált a közösségben.
Magyarországon a váltás a vidékfejlesztési alapról a nemzeti támogatási programra nem volt zökkenőmentes. Az első évben, 2010-ben még csekély érdeklődés mutatkozott az intézkedés iránt, míg az utolsó évre, 2013-ra már a rendelkezésre álló 4 millió eurós támogatási keretet jelentősen túligényelték a pincészetek.
Mire fordítható a támogatás?
A beruházási intézkedés keretét az Alaprendelet 103u cikke határozza meg, amelynek alapján támogatás nyújtható az olyan, feldolgozó létesítményekre, borászati infrastruktúrára és bormarketingre irányuló tárgyi vagy nem tárgyi beruházásokhoz, amelyek javítják a vállalkozás összteljesítményét. A beruházások irányulhatnak a borászati termékek előállítására vagy forgalmazására, illetve ezen termékekhez kapcsolódó új termékek, eljárások és technológiák kifejlesztése.
A támogatási intézkedés népszerűségét az is megalapozza, hogy az Alaprendelet tág körben határozza meg a támogatás lehetőségét. Az 555/2008/EK rendelet 17-18. cikkei ezen határokon belül állapítják meg azokat a költségeket, amelyeket támogatás igénybevétele esetén el lehet számolni. Ennek alapján a támogatható kiadások közé sorolható a borászattal összefüggő ingatlan építése, szerzése – a lízinget is beleértve – vagy fejlesztése. Támogatásban részesíthető az új borászati gépek és berendezések – ideértve a számítógépes szoftvereket is – vásárlása vagy lízingelése, az adott eszköz piaci értékének erejéig. Az új termékek kifejlesztésére irányuló támogatható intézkedések esetében az új termékek, eljárások és technológiák kifejlesztésével közvetlenül elszámolható költségek számolhatók el.
Jelenleg mire lehet pályázni?
A támogatási intézkedésre vonatkozó közösségi keretet a tagállamok tölthetik fel megfelelő tartalommal. Magyarország az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendeletben szabályozza a támogatás igénybevételének feltételeit.
A 83/2011. VM rendelet 2. §-a alapján támogatást csak új borászati gép beszerzéséhez lehet igényelni. A támogatásban részesíthető gépeket és azok műszaki paramétereit a Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézete által készített, és az MVH honlapján közzétett gépek gyűjteménye tartalmazza (gépkatalógus).
A következő részben részletesen bemutatjuk a támogatásra jogosultak körét, a támogatás igénylésének feltételeit.
 
Winelovers borok az olvasás mellé