Újra lehet pályázni a szőlőültetvények szerkezetátalakítási támogatására

Sztanev Bertalan
2024. január 12., 20:50


Az elkövetkező években a szőlőültetvények megújításában gondolkodó termelők számára 50 millió eurós keretösszeg vált elérhetővé.
Újra lehet pályázni a szőlőültetvények szerkezetátalakítási támogatására
A szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatása lassan két évtizede a legkeresettebb támogatás a borágazatban. A támogatás célja, hogy a gazdaságosan már nem művelhető ültetvényeket a támogatás felhasználásával felújítsák, újratelepítsék. Az újratelepítés során van lehetőség a szőlőfajta cseréjére átoltással, a teljes ültetvény újratelepítésére a régi ültetvény helyén, vagy egy másik területen. A támogatás lehetőséget nyújt az idősebb, de értékes alapanyagot adó szőlőültetvények támberendezésének felújítására, valamint a hiányzó tőkék pótlására is. A támogatási kérelmek benyújtására 2024. január 4. és 2024. január 22. között van lehetőség.
 
2024-ben két alkalommal lehet majd támogatási kérelmeket benyújtani. Első alkalommal januárban, majd második alkalommal ősszel, a már megszokott novemberi időszakban. Az új támogatási kérelmek benyújtására vonatkozó szabályokat új rendelet foglalja magában. A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 152/2023. (XII. 21.) AM rendelet már a borágazat új támogatási forrásainak felhasználási szabályait tartalmazza.
 
A borágazat európai uniós forrásait tartalmazó Nemzeti Támogatási Program ugyanis 2023. október 15-én lezárult. A Közös Agrárpolitika reformja a borágazat támogatási lehetőségeit beépítette a mezőgazdaság támogatásait összefogó KAP Stratégiai Tervbe. Ez a változás a magyar borágazat számára eddig is elérhető támogatás nyújtásának adminisztratív szabályait érinti, a támogatási keretösszeget nem.
A januári benyújtási időszakban még az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet szerinti az egyes földrajzi árujelzőkre érvényes szerkezetátalakítási tervek alapján lehet kérelmet benyújtani, de az új szabályozás lehetőséget ad a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) számára, hogy a nyáron tartalmában is új tervet készítsen, amelyet a novemberi benyújtási időszakban már alkalmazni kell. 
 
A HNT lehetőséget kap a földrajzi árujelzőkre vonatkozó terv megalkotása mellett egy országos szerkezetátalakítási terv kidolgozására is, amelyben legfeljebb öt szőlőfajtát jelölhet meg ajánlottként. Ezen fajták között csak olyan szőlőfajták szerepelhetnek, amelyek a betegségeknek ellenállók, vagy az országos átlaghoz képest magasabb felvásárlási áron értékesítették, illetve növeli a termésbiztonságot. 
A legmagasabb, 75%-os támogatási intenzitásban a világörökségi területen, a vonatkozó szerkezetátalakítási tervnek megfelelő ültetvény felújítás, vagy újratelepítés részesülhet.
 
Más területen a szerkezetátalakítási tervnek megfelelő újratelepítés 60%-os támogatásban részesíthető. Ha a támogatást igénylő nem kíván szerkezetátalakítási tervnek megfelelni, akkor legfeljebb 50% lehet a támogatás mértéke. Az egyes műveletekre vonatkozó, elismert költségeket a rendelet 3. és 4. mellékletei tartalmazzák.
 
Legfeljebb a benyújtás borpiaci évét is magába foglaló, három egymást követő évre nyújtható be támogatási kérelem, amelyen belül meg kell jelölni, hogy a választott műveletet mikor, mekkora területen kívánja végrehajtani a benyújtó. A támogatási kérelem értékelése a kérelemben megjelölt összefüggő területenként fog történni. Továbbra is van lehetőség az újratelepítés egy vagy két borpiaci évben történő megvalósítására. Kétéves megvalósítás esetén az ültetés és a támberendezés elhelyezése egymást követő két borpiaci évben hajtható végre. Új követelmény a 2024 novemberi benyújtási időszaktól, hogy a telepítés végrehajtásához szükséges szaporítóanyag megrendelését a támogatási kérelem benyújtásakor igazolni kell.
A támogatás lehetőséget nyújt a régi, de nagy minőségi potenciállal rendelkező szőlőültetvények felújítására is.
Ha az ültetvényben a tőkehiány nem haladja meg az 50%-ot, abban az esetben van lehetőség a korszerűtlen támberendezés megújítására, a tőkék pótlására, vagy akár az ültetvény eredeti tőkeállományának növelésére is.
 
A most januárban benyújtott kérelmeket a Magyar Államkincstár április 15-ig bírálja el. A tevékenységet a támogatási kérelem benyújtása előtt nem szabad megkezdeni. Ha a támogatás keretében a régi ültetvény kivágását is tervezik, abban az esetben a végrehajtás csak az ültetvény fizikai ellenőrzését követően történhet meg. Hasonló a helyzet a régi ültetvények támberendezésének felújítási szándéka esetén is, ahol szintén csak a helyszíni ellenőrzés után lehet hozzákezdeni a felújításnak.
 
Az NKÜ a kérelmeket a rendelet 5. melléklete szerint pontozza, és sorrendbe állítja. Amennyiben a kérelem a minimálisan előírt pontszámot nem éri el, abban az esetben a kérelmezett tevékenységekre támogatás nem nyújtható. A pontozásba az előző időszakhoz képest néhány új szempont is bekerült. Az egyik új szempont, hogy a kérelmező használatában lévő szőlőültetvényeken az országos átlaghoz képest magasabb termelési értéket kell igazolni a megfelelő pontszám érdekében. Új szempont, hogy az NKÜ vizsgálja a kérelmező exporttevékenységének eredményességét az országos átlaghoz képest. A szakmai szempontok között erőteljesebben jelennek meg az integráció irányába mutató ösztönzők. 
 
Az elvégzett beruházás után a támogatás kifizetését legkorábban 2024 áprilisában lehet majd benyújtani, ha minden tevékenységet befejeztek, míg legkésőbb a vállalt műveletek befejezésének borpiaci évét követő év áprilisában. 
 
 

 
Winelovers borok az olvasás mellé