Változtak a pincekönyv-vezetés szabályai

Sztanev Bertalan
2013. március 19., 12:58


§ - 2013. március 8-án lépett hatályba a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet módosításáról szóló 14/2013. (III. 7.) VM rendelet. A borászok mindennapjait érintő kérdésekkel foglalkozó jogszabály több területen is változásokat hoz a napi gyakorlatban.
Változtak a pincekönyv-vezetés szabályai
 
Szállítási adminisztráció
A módosítások két nagy területet ölnek fel. A módosítás első fele a különböző szállítási okmányok területén hoz változást. Ennek alapján az összes borászati termék esetén teljes körűvé vált a szállítási okmányok alkalmazásának szabályozása. A jogszabály így egyértelműen megmondja, hogy mely borászati terméket milyen szállítási okmánnyal kell szállítani. Belföldi szállítás esetén az egyszerűsített adóraktár-engedély által kitárolt vagy szállított borászati terméket, szőlőtörkölyt, borseprőt – borecet kivételével – borkísérő okmánnyal, lehet szállítani. A nem egyszerűsített adóraktár-engedély által szállított szőlőbort a jövedéki törvény alapján eddig is ismert és alkalmazott, az ilyen szállításra meghatározott okmánnyal lehet szállítani. Ezen túlmenően a nem egyszerűsített adóraktár-engedély által szállított borszőlőt, szőlőmustot (akár finomított, akár nem) szállítólevéllel lehet szállítani.
 
Új kísérőokmány kerül bevezetésre a külföldi szállítás kapcsán
Új eleme a szállítási okmányokra vonatkozó szabályozásnak, hogy a borszőlő szállításához az országhatáron kívüli szállítás esetén szállítólevelet kell kötelezően alkalmazni. Az országhatáron kívüli szőlőmust szállítás esetén egy új szállítási okmány alkalmazását írja elő a jogszabály, amely a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet 9. számú mellékletében található. A kísérőokmányt használat előtt az illetékes kormányhivatalnál kell hitelesíttetni. A kellő felkészülés érdekében azonban az új kísérőokmányokat csak 2013. június 30-ától kell alkalmazni.
A számla kiválthatja a borkísérő okmányt
Kisebb, technikai jellegű pontosítás történt a borkísérő okmányok számlával történő helyettesíthetősége területén. A módosításra az eredeti jogszabály hatályba lépése óta eltelt időszak gyakorlata alapján volt szükség. További könnyítést jelent a borászatok számára, amennyiben borkimérés keretében is értékesítenek, valamint az értékesítésről részletes számlát állítanak ki, akkor az így értékesített borokról nem kell naponta borkísérő okmányt kiállítania. Ebben az esetben a pincekönyv naprakész vezetésének alapbizonylata a pincében történő termelői értékesítésről kiállított számla lesz.
Pincekönyv-vezetést érintő változások
A módosítás másik területe a pincekönyv vezetési szabályokat érintik. A módosítás érinti a számítógéppel vezetett pincekönyv-vezetési szabályokat. A módosítás alapján a szőlőpincekönyv és a szőlőbor-pincekönyvnek azonos adattartalmúnak kell lenni a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet 2. és 3. és 7. mellékletben meghatározott formanyomtatvány adattartalmával, és nyomtatott formában az egy oldalon szereplő adatok a formanyomtatvány egy oldalán szereplő adatokkal kell, hogy megegyezzenek. A számítógéppel történő pincekönyvvezetés esetén az új szabálynak legkésőbb 2013. augusztus 1-ig kell megfelelni. Az új szabály nem a vezetés formáján módosít, hanem az így vezetett nyilvántartás nyomtatási képére vonatkozóan határoz meg új szabályt.
A módosítás pontosítja a pincekönyv ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. A borászatoknak 1 órán belül gondoskodniuk kell arról, hogy az ellenőrző hatóság (vámhatóság, borászati hatóság, hegybíró) a pincekönyv adataihoz ellenőrzés céljából teljes körűen hozzáférhessen. Szőlőbor-pincekönyv elvesztése, megsérülése vagy megsemmisülése esetén a borászatnak ezt a tényt 72 órán belül kötelessége a vámhatóság részére írásban bejelenteni.
Az egyszerűsített pincekönyv a kicsiknek kedvez
Az 1000 hektoliter éves előállított bormennyiségnél kevesebbet termelő pincészetek – a pincészetek többsége ebbe a kategóriába tartozik – számára jelent könnyebbséget az egyszerűsített pincekönyv vezetési szabályok bevezetése. Az előállított bormennyiségen túl feltétel még, hogy a pincészet kizárólag saját termésű, vagy vásárolt szőlőt dolgozzon fel. Az új, egyszerűsített pincekönyv vezetési szabályok alkalmazására egyszerű bejelentéssel át lehet térni. Az egyszerűsített pincekönyv vezetési szabályok jobban igazodnak egy olyan kisebb méretű borászati vállalkozás viszonyaihoz, amely jellemzően saját termést dolgoz fel, vagy kisebb mértékben vásárol borszőlőt. Különösen igaz ez akkor, ha a saját termés feldolgozásából származó bort egy tételben minősítteti forgalomba hozatal céljából.
Régi kívánsága volt a szakmai szervezeteknek, hogy a lékinyerés arányát ne jogszabály rögzítse, hanem a tényleges feldolgozásnak megfelelően lehessen a pincekönyvben nyilvántartani a bort és a keletkezett borászati melléktermékeket. A módosítás ennek a kérésnek tesz eleget.
Winelovers borok az olvasás mellé