Átalakuló közigazgatás a szőlő- és borágazatban

Sztanev Bertalan
2014. március 05., 14:15


Summarium - Idén második alkalommal rendezték meg a Borjog és Bormarketing konferenciát, ahol a szabályozás és a marketing ismét egy platformon szólalt meg. Tulajdonképpen nincs is miért elválasztani a két fogalmat egymástól, hiszen ma már a borkereskedelem egyértelműen marketingszemléletűvé vált világszerte. Az eladhatóság, a versenyképesség olyan kulcskérdésekké váltak, mely fogalmakat a szabályozásnak és a marketingnek egyaránt magukénak kell vallaniuk. Az elmúlt időszakban a szabályozás területén jelentős változások történtek, amelyek az ágazat versenyképessége szempontjából egyaránt meghatározók.
 
Átalakuló közigazgatás a szőlő- és borágazatban
Végre jelentősen csökkennek a borászok adminisztrációs terhei
Tetőtől talpig megújultak a hegyközségi szervezetek
Az első Borjog és Bormarketing konferencián is téma volt már a hegyközségi szervezetek megújítása, de akkor még csak az új hegyközségi törvényről tudott beszámolni a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának előző vezetése. Sok vita és ellenérzés övezte akkor még az új szabályozást. Az idei konferencián ezzel szemben már sok konkrétum hangozhatott el, a HNT új vezetése eredményekről, terveiről tudott beszámolni. Az elvégzett munkáról, a jövőbeni tervekről Tornai Tamás a HNT új elnöke számolt be.
A legfontosabb és leginkább látványos változás volt a hegyközségi szervezetek tisztségviselőinek teljes újraválasztása. A hegyközségektől egészen a nemzeti tanácsig, szintről-színtér történt meg a megújulás, az újraválasztások megszervezése, a szervezetek új alapszabályainak megalkotása és elfogadása. Lényeges változást hozott a nemzeti tanács új képviseleti rendszerének megszervezése. A hegyközségi törvény alapján a nemzeti tanácsban a borvidéki tanácsokat egy szőlészeti és egy borászati küldött képviseli. Az operatív ügyeket egy tudatosan felépített, 10 tagú elnökség viszi, ahol az elnökség tagjainak konkrét szakmai területekért kell felelniük. Ezek a területek a szőlő-bor ágazat teljes vertikumát lefedik a szőlőtermesztéstől a borászatig, az oktatástól a marketingig. Az elnökségben olyan személyek kaphattak helyet, akik az ágazat meghatározó szakmai szervezeteinek vezető tisztségviselői.
A hegyközségi szervezetek átalakulása még nem fejeződött be. Egy igen fontos kérdés mindenképpen hátra van, a szakmaközi szervezeti státus megszerzése. A szakmaközi szervezet egy olyan, a közösségi jogszabályok által szabályozott szakmai szervezet, amelynek jogosítványa van arra, hogy a teljes ágazatra vonatkozóan fogalmazhasson meg kötelező érvényű ajánlásokat, szabályokat. A szakmaközi szervezet a híd szerepét képes betölteni az ágazati szereplők és a kormányzat között, valamint az ágazat olyan érdekcsoportjai között, amelyek egymással rendszerint érdekellentétben vannak (pl: szőlőtermelők, borászatok csoportjai).
A jogszabályi egyszerűsítések is a versenyképességet szolgálják
A szakmai szervezetek nem véletlenül szorgalmazták évek óta a jogszabályi környezet egyszerűsítését, az íróasztal mögött kényszerűen eltöltött idő lerövidítését. A versenyképességhez az egyszerű adminisztráció éppúgy hozzá tud járulni, mint egy hatékony marketingprogram. A téma ezért maradt a tavalyi konferenciához hasonlóan idén is kiemelt jelentőségű. Az adminisztráció egyszerűsítése területén elért kormányzati eredményekről Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium) beszélt a konferencián.
Az előadásban elhangzott, hogy a bor egy nagyon sajátos termék, amelyet a szabályozás több területe is érint. A bor egyszerre jövedéki termék, élelmiszer, a piacszabályozás tárgya, és alkoholtartalmú ital. Ezért az ágazatra vonatkozó jogszabályokon kívül más területek előírásainak is meg kell felelniük. Az átfogó munka az egyszerűsítések elérése érdekében már 2010-ben megkezdődött. A kormány a szakma több javaslatáról is tárgyalt, illetve döntött. Ezekkel a döntésekkel összefüggésben születtek meg az adminisztrációs egyszerűsítést elősegítő programok, illetve a kormány és az ágazat közötti stratégiai együttműködés alapja a Borászok 12 pontja lett.
Az előadás során elhangzott, hogy ennyire széleskörű egyeztetésre korábban még nem került sor. Hasznos párbeszéd alakulhatott ki a jogszabályi keretekről, az egyszerűsítés tartalmáról, megvalósításának módjáról és várható hatásairól. Az egyeztetések és a stratégiai együttműködésben foglaltak végrehajtásából konkrét, az ágazat szereplői számára kézzelfogható eredmények születhettek.
Az ágazat adminisztrációs egyszerűsítéséhez kapcsolódó eredmények:
  • A támogatási intézkedésekkel összefüggő szabályok egyszerűsítése (adminisztratív akadályok lebontása, a támogatás igénylése időigényének csökkentése).
  • Jelentős változások a szőlőtelepítések esetén: a telepítési engedélyek ügyintézése az ügyfelekhez közel, a hegybíróknál történik; jelentősen csökkent az engedélyezés időigénye; a hegybírók közvetlenül is segítséget tudnak nyújtani az ügyfeleknek a kérelmek elkészítésében.
  • A közvetlen értékesítés elősegítése: a termelők Magyarország területén nyitott saját üzlethelyiségükben is (akár saját tulajdon, akár bérelt) végezhetnek borkimérést (nem csak a pincében).
  • Kistermelői pezsgő-előállítás elősegítése: 2013. január 1-től 10 ezer literig egyszerűsített adóraktárban, azaz borászati üzemben is lehet hagyományos, palackos pezsgőt lehet előállítani.
  • A kistermelőkre vonatkozó pincekönyv-vezetési szabályok változása: a legfeljebb 1000 hektoliteres éves terméssel rendelkezők, akik kizárólag saját szőlőt vagy vásárolt szőlőt dolgoznak fel, azok pincekönyvüket egyszerűsített formában is vezethetik. Az egyszerűsítés az egyszerűsített adóraktárak több mint 70%-ának jelent könnyítést.
  • A borkísérő okmány számlával történő helyettesíthetőségének megteremtése: 2011 tavaszától annak a termelőnek, aki számlát állít ki egy borszállítmányról, már nem kell mellé még egy borkísérő okmányt is készítenie, hanem elég a számlára rávezetnie néhány kiegészítő adatot. Ezzel az egy szállítmányhoz kapcsolódó okmányok kitöltésének ideje körülbelül a felére csökkent.
  • A bor forgalomba hozatali díjának felülvizsgálata: az első 50 hektoliterig 7500 forintban került meghatározásra az analitikai minősítés díja.
  • A borászati üzemek (pincék) engedélyeztetéséhez kapcsolódó díj eltörlése.
  • A borászati melléktermékek szabályozásának ésszerűsítése: a törköly lepárlásának kötelezettsége teljesen megszűnt.
  • Integrált Szőlészeti és Borászati Rendszer létrehozása: korszerű informatikai háttér. Lehetőség az adminisztratív terhek további csökkentésére.
 
Winelovers borok az olvasás mellé