Pályázati felhívás Országos pálinka- és törkölypálinka-verseny megrendezésére

Borászportál
2012. május 02., 18:12


Pályázat - A Pálinka Nemzeti Tanács (PNT) a vidékfejlesztési miniszter országos pálinka- és törkölypálinka-versenyről, valamint az érzékszervi bírálók képzéséről szóló 33/2010. (XI. 25.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-ban foglalt felhatalmazás alapján pályázatot hirdet a 2013. évi országos pálinka- és törkölypálinka-verseny megrendezésére.
Pályázati felhívás Országos pálinka- és törkölypálinka-verseny megrendezésére
 
A verseny célja a pálinkának, mint nemzeti ital hírnevét olyan magas színvonalú, nemzetközileg elismert országos rendezvény révén is erősíteni, amely keretében Magyarország egész területéről származó termékeket lehet nevezni, minőségüket elbírálni és díjazni.
Az Országos verseny megrendezője, ill. lebonyolítója csak olyan személy vagy szervezet lehet, aki vagy amely biztosítja, hogy a verseny lebonyolítását a termékre és a bírálatra vonatkozó szakmai ismeretekkel rendelkező személy irányítsa, valamint biztosítja a verseny megszervezésének és lebonyolításának feltételeit a Rendelet előírásainak megfelelően.
A beérkezett pályázatokat a PNT az irányadó szakmai szempontok figyelembevételével rangsorolja. A rangsor alapján választja ki a nyertes pályázatot, erről írásban tájékoztatja a pályázókat, valamint döntését közzéteszi saját honlapján is. A pályázatok értékelésekor előnyt jelent a pálinkás rendezvények megszervezésében igazolhatóan szerzett tapasztalat, továbbá a Rendeletben előírt minimális termék-mintaszámot jelentős mértékben meghaladó vállalás.
 

Az Országos pálinka- és törkölypálinka-verseny megrendezésével kapcsolatos információk
(1) A versenyre kizárólag
a) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerinti szeszfőzde,
b) a Jöt. szerinti bérfőzető,
c) a Jöt. szerinti magánfőző, vagy
d) kereskedő nevezhet be terméket.
Kereskedő csak sajátmárkás terméket nevezhet be, amelynek benevezéséhez a pálinka előállítójának írásban hozzá kell járulnia.
(2) A versenyre benevezni kizárólag a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Pálinkatörvény) szerinti pálinkával, törkölypálinkával lehet.
(3) A verseny rendezőjének legalább 30 nevező és összesen legalább 300 különféle termék (amelyből legalább 200 szabadforgalomba bocsátott pálinka) nevezését kell biztosítania.
(4) Az országos pálinka- és törkölypálinka-verseny pálinka és törkölypálinka analitikai vizsgálatai, érzékszervi bírálata és értékélése során a Rendelet 17-23. §-ban, valamint 1. mellékletben foglalt előírások és szempontok az irányadók.
Egyéb pályázati feltételek
(1) A pályázatnak tartalmaznia kell a versenykiírást és -szabályzatot, legalább az alábbi tartalommal:
a) a versenyben való részvétel pályázóra és termékre vonatkozó feltételei, a jelentkezés módja, helye, a minták mennyisége, szabad forgalomba bocsátott pálinkák esetén a minimális tételnagyság, a beküldés határideje, nevezési díj és az egyéb költségek,
b) bírálati kategóriák, analitikai vizsgálati paraméterek, a pálinkabíráló bizottság felépítése, az érzékszervi bírálat menete és módja, a bírálati ponthatárok, a verseny rendezője által odaítélendő díjak, az utólagos ellenőrzések módja,
c) a versenyből való kizárás feltételei és következményei,
d) a bírálat és az eredményhirdetés időpontja és helye,
e) a versennyel kapcsolatos egyéb fontos tudnivalók, valamint
f) a verseny tervezett költségvetése, a források megjelölésével.
(2) A pályázatnak tartalmaznia kell a verseny lebonyolítójának
a) nevét, címét,
b) kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét,
c) hozzájárulását, hogy a PNT által megbízott személyek ellenőrizhetik a versenynek a Rendelet előírásai szerinti lebonyolítását,
d) nyilatkozatát a költségvetés alrendszereivel szembeni tartozásmentességről, valamint
e) a verseny lebonyolítását irányító személy szakmai alkalmasságát igazoló dokumentumok másolatát.
(3) A 2013. évi verseny lebonyolítására irányuló pályázatot 2012. május 1. és május 31. között kell a PNT Titkárságra (1055 Budapest, Kossuth tér 11.) – két aláírt példányban, valamint elektronikus formában is (peter.dull@vm.gov.hu címre) – benyújtani. A benyújtás időpontja a PNT Titkársága által igazolt átvételi időpont. Postai úton történt kézbesítés esetén a benyújtás időpontja az ajánlott levélként történő postára adás dátuma.
Winelovers borok az olvasás mellé