Jönnek az alkoholmentes borok

Sztanev Bertalan
2022. január 27., 14:47


Megjelent egy olyan fogyasztói réteg, amelyik kifejezetten alkoholmentes bort keres a polcokon. Erre az igényre reagálnak a Közös Agrárpolitika keretében megalkotott jogszabályok - BorÉRT Online Borjogi Útmutató.
Jönnek az alkoholmentes borok
A Közös Agrárpolitika reformjának eredményeit bemutató cikksorozatunkban eddig több témát is érintettünk. Szót ejtettünk a szőlőtelepítésekre vonatkozó szabályozás változásairól, bemutattuk a borágazat támogatási rendszerének jövőbeni változásait. Most térjünk át a borászati termékeket érintő jogszabályi változásokra.
 
Korábbi cikkeinkben többször is említést tettünk arról, hogy a jogalkotást milyen európai uniós stratégiák alakították. A borászati termékek esetében a változásokat a fogyasztói igények hívták életre. A klímaváltozásból eredő időjárásváltozás egyik jól érezhető hatása a borok egyre növekvő alkoholtartalma. Ez a jelenség a déli bortermelő tagállamokban különösen is szembetűnő, de az alkoholtartalom visszaszorításával nálunk is meg kell küzdeniük a borászatoknak. Az ezzel ellentétes fogyasztói elvárásokat erősíti az egészségtudatosság, a felgyorsult életmód és az egyre erőteljesebb autóhoz való kötöttségünk.
A fogyasztók alacsonyabb alkoholtartalmú borokat igényelnek, illetve megjelent egy olyan fogyasztói réteg, amelyik kifejezetten alkoholmentes bort keres a polcokon.
Erre a fogyasztói igényre a nagy italgyártók már régen reagáltak, és megjelentek a kínálatban az alacsony alkoholtartalmú italok, koktélok, alkoholmentes sörök. Ezek fogyasztói fogadtatása kifejezetten jó volt, ami egy újabb tőrdöfést jelentett a borfogyasztásnak, erősítve ezzel a csökkenő borfogyasztás trendjét. Néhány tagállam szabályozásában az alkoholmentesített borok készítésére vonatkozó szabályok már korábban is megjelentek, de az unió szintjén csak a KAP reform hozta meg a változásokat.
 
Az új szabályok alapján lehetőség van a bor alkoholtartalmának részleges csökkentésére is a teljes alkoholmentesítés mellett. Az új szabályozás szerint az így készült borászati termékek címkézhetők borként, de „alkoholmentesített” vagy „részlegesen alkoholmentesített” kifejezésekkel kell kiegészíteni az alkalmazott eljárásnak megfelelően. Az alkoholmentesített bornak kevesebb mint 0,5 térfogatszázalék alkoholt szabad tartalmaznia. Az alkoholcsökkentési és alkoholmentesítési eljárásokat csak boron, pezsgőn, habzóboron és a két gyöngyözőbor kategória esetében lehet alkalmazni. A alkalmazható eljárások tekintetében az EU alkalmazkodott a nemzetközi eljárásokhoz, és átvette a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet erre vonatkozó határozataiban megfogalmazott eljárásokat.
 
A jogalkotás során az Európai Bizottság még ennél is szeretett volna továbbmenni, és lehetővé kívánta tenni, hogy az alkoholcsökkentett és alkoholmenetesített borok is válhassanak oltalom alatt álló földrajzi jelzésű és oltalom alatt álló eredetmegjelölésű termékekké. Ebben a tagállamok konzervatívabb álláspontot képviseltek, és csak a részleges alkoholcsökkentés esetében járultak hozzá a földrajzi árujelző viseléséhez. A földrajzi árujelző viselésének feltétele, hogy a vonatkozó termékleírásban az alkoholcsökkentett borok leírását pontosan meg kell adni és meg kell határozni az alkalmazható alkoholcsökkentési eljárásokat is.
 
Ha a bor tényleges alkoholtartalma 10% alá kerül az alkoholcsökkentés eredményeként, abban az esetben a címkén jelölni kell a minőségmegőrzési időt is.
 
Az új szabályozás számos új, eddig fogyasztóként nem ismert borászati termék megjelenését és szélesebb körű elterjedését hozhatja, de választ adhat a borok túlzott alkoholtartalmának kérdésére is.
 
Kapcsolódó cikkek:
 
"A KAP reformcsomag áthatóan érinti az egész mezőgazdaság és a vidékfejlesztés szabályozását, amely így jelentős változásokat fog eredményezni a közeljövőben a teljes európai mezőgazdaságban."
"A tagállamoknak még közös érdeke, hogy a sokszínű európai bortermelést megőrizzék, és ne engedjék, hogy a termelést csak hatékonysági szempontok befolyásolják."
"A magyar mezőgazdaságra jutó támogatási forrásokat, valamint azok elosztási elvét tartalmazó Stratégiai Terv 6250 milliárd forint támogatási forrást tartalmaz a 2023-tól 2027-ig terjedő időszakra vonatkozóan."
"A szőlőültetvények újratelepítése a közösségi jogszabályok alapján csak újratelepítési engedéllyel, vagy 2016 előtt szerzett újratelepítési joggal lehetséges."
"a borágazat szereplői joggal számolhattak a szőlőfajták használatára vonatkozó szabályok jelentős változásával"
 
 
Winelovers borok az olvasás mellé