Mennyibe kerül, ha az állam szállítja el a borászati mellékterméket, a törkölyt?

Borászportál
2013. augusztus 14., 18:28


Költséglista - Az MVH közleményben ismertette lapunkkal a borászati melléktermékek begyűjtéséhez a 2013/2014. borpiaci évben alkalmazandó költségtérítési összegeket. Ha egy borász él az állami szolgáltatással, akkor a törköly fuvarköltségét a tonna-kilométeres díjmutató alapján kalkulálják, míg a rakodási költség 500 forint/tonna.
Mennyibe kerül, ha az állam szállítja el a borászati mellékterméket, a törkölyt?
 
Mennyibe kerül, ha az állam szállítja el a borászati mellékterméket, a törkölyt?
fotó: poligrappa.com
Beszállítási költségtérítés
A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 9. § (7) bekezdése értelmében: „A lepárlóüzem által a kötelezettnek fizetendő beszállítási költségtérítésre vonatkozó összegeket – a 14. § szerinti lepárlóüzem tájékoztatása alapján – a miniszter hagyja jóvá a következő borpiaci évre vonatkozóan minden év július 31-ig. A miniszter a jóváhagyott összegekről tájékoztatja az MVH-t, amely a tájékoztatás közlésétől számított 15 napon belül azt közleményben közzéteszi.” 
 
Az agrárpolitikáért felelős miniszter a 2013/2014. borpiaci évre az alábbi költségtérítési összegeket hagyta jóvá azon borászati melléktermékekre, amelyeket a kötelezettek maguk szállítanak be olyan lepárlóüzembe, amely a borászati melléktermékek lepárlásához közösségi támogatást kíván igénybe venni:
Fuvarköltség:
Mennyibe kerül, ha az állam szállítja el a borászati mellékterméket, a törkölyt?
forrás: MVH
A kifizetés forintban, a tonna-kilométeres díjmutató alapján történik, amely összegek az útdíj összegét nem tartalmazzák. Az EURÓ II, vagy annál jobb besorolásútehergépjárművekre, a vonatkozó jogszabályok adta lehetőségeken belül, a költségszempontjából optimalizált útvonalon felmerülő útdíjat a fent meghatározott szállításiköltségtérítésen túl kell megtéríteni.
Rakodási költség:
A szőlőtörköly rakodási költségtérítése: 500 forint/tonna.
Az MVH lapunkhoz eljuttatott közleményében felhívja a figyelmet arra, hogy a teljes költségtérítés mértékét, az optimalizált útvonalat és a fizetési feltételeket a lepárlóüzem a termelőkkel kötendő megállapodásában rögzíti, így a termelők a beszállítást megelőzően dönthetnek arról, hogy saját szervezésben kívánják-e vállalni a borászati melléktermékek rakodását, illetve beszállítását.
A Közlemény hatálya
Jelen közlemény már hatályba lépett augusztus 8-án. Ezzel egyidejűleg a borászati melléktermékek begyűjtéséhez a 2012/2013. borpiaci évben alkalmazandó költségtérítési összegekről szóló129/2012. (VIII. 9.) MVH közlemény hatályát veszti.
Kapcsolódó jogszabályok
  • A Tanács 2007. október 22-i 1234/2007/EK rendelete a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”);
  • A Bizottság 2008. június 27-i 555/2008/EK rendelete a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;
  • A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet.
Amennyiben e közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak – húzza alá közleményében az MVH.
További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.
*
Winelovers borok az olvasás mellé