Milyen új támogatási lehetőségeket hozott a Közös Agrárpolitika reformja?

Sztanev Bertalan
2022. április 14., 14:21


Több új lehetőséget is biztosít a borágazat számára az új szabályozás. BorÉRT Online Borjogi Útmutató
Milyen új támogatási lehetőségeket hozott a Közös Agrárpolitika reformja?
Korábban több cikkben is foglalkoztunk a Közös Agrárpolitika keretében létrejött Stratégia Tervről (ST), amely egy tagállam mezőgazdasággal és vidékfejlesztéssel összefüggő támogatásait foglalja egységes keretbe. A KAP reform nem csak a támogatáselosztás elvén változtatott, hanem a borágazat esetében a támogatási lehetőségeket is bővítette. Az új fogalmi rendszerben már nem támogatási intézkedésekről, hanem támogatási beavatkozásokról beszélünk.
 
Szót ejtettünk arról is, hogy a borágazat esetében a jelenleg hatályos Nemzeti Támogatási Program (NTP) az uniós támogatások elosztását a 2023-as pénzügyi év végéig (2023. október 15-ig) el fogja kísérni. Ezért
a Stratégia Terv a borágazat esetében 2024. október 16-tól fogja biztosítani az uniós támogatásokat. Magyarország ST-ében tervezett beavatkozások jelenleg nem térnek el az NTP-ben szereplő támogatási intézkedésektől. De ez nem jelenti azt, hogy a jövőben ne kerülhetnének be új intézkedések az ST-be.
 
Az ST-re vonatkozó jogszabály az alábbi beavatkozási lehetőségeket említi a borágazatban, amelyből a tagállamoknak legalább egyet választaniuk kell:
 
 • a szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása
 • tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházások a szőlőtermesztési- és borkészítési rendszerekben, kivéve a szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása keretében megvalósítható intézkedések
 • zöldszüret 
 • a természeti katasztrófákhoz hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségekből, a kedvezőtlen éghajlati jelenségekből, az állatok, növénybetegségek vagy károsító általi fertőzések által okozott károkból eredő jövedelemkiesés
 • tárgyi és immateriális innovációs beruházások
 • tanácsadási szolgáltatások, különösen a foglalkoztatási feltételekre, a munkáltatói kötelezettségekre, valamint a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozóan
 • a borkészítés melléktermékeinek lepárlása
 • az uniós borokra vonatkozó, a tagállamokban végrehajtott tájékoztatási tevékenységek
 • a tagállamok által a borágazatban az 1308/2013/EU rendelettel összhangban elismert szakmaközi szervezetek által végrehajtott fellépések, amelyek célja az uniós szőlőültetvények hírnevének növelése a bortermelő régiókban a borturizmus előmozdítása révén
 • a tagállamok által a borágazatban az 1308/2013/EU rendelettel összhangban elismert szakmaközi szervezetek által végrehajtott fellépések, amelyek célja a piacismeret javítása
 • harmadik országokban folytatott promóció és kommunikáció
 • átmeneti és fokozatosan csökkenő támogatás a kölcsönös kockázatkezelési alapok létrehozásával kapcsolatos igazgatási kiadások fedezéséhez
 • tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházások, amelyek célja a bortermelés fenntarthatóságának fokozása
 
A fentiekből is látszik, hogy több új lehetőséget is biztosít a borágazat számára az új szabályozás. Ebből az egyik ígéretes lehetőség a beruházási támogatások lehetőségeinek kiszélesítése. Az új szabályok alapján már nem csak a borászati üzemek korszerűsítésére lehet igénybe venni a támogatást. A jogszabály a támogatás lehetőségeit igen szélesre nyitotta. Támogatás nyújtható például a szőlőültetvényekben végzett olyan beruházásokra, amelyekre a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatása nem ad lehetőséget, így például támfalak építésére, a szőlőművelés, betakarítás gépeire. A támogatás ezen kívül igénybe vehető a borászat marketing céljait szolgáló eszközök beszerzésére is. Ezek a lehetőségek újabb célzott támogatást biztosíthatnak az ágazati szereplők számára.
 
Teljesen új elem az ágazati beavatkozások között, hogy elismert szakmaközi szervezet támogatást kaphat a borturizmus lehetőségeinek népszerűsítésére, vagy a piaci ismeretek javítására. Mindkét új támogatási beavatkozás jelentős segítséget jelenthet a termelők számára. Egyik oldalról elősegítheti a borturizmus fejlődését, amelynek keretében jelentős belföldi borfogyasztási potenciál is lehet a bortermelő országokban. A piaci ismeretek javítása is hasonlóan fontos, hiszen a szőlőtermelők és a felvásárlók közötti információs egyenlőtlenség csökkentésével javulhatnak a szőlőtermelők alkupozíciói.
A támogatáselosztásban kötelező elemként jelenik meg a klímavédelemre, környezeti terhelés csökkentésére irányuló beruházások megvalósítása. A rendelet a borágazat esetében a rendelkezésre álló támogatások legalább 5%-ának erejéig írja elő az erre irányuló beavatkozások finanszírozását.
Az ilyen jellegű beruházások irányulhatnak a felhasznált energia csökkentésére, a környezetet kímélő termelésre vagy genetikai erőforrások megőrzésére. Magyarországon elsősorban a beruházáshoz kapcsolódó energia-többlet megújuló energiával történő kiváltását szolgáló beruházások voltak népszerűek eddig.
 
A jövőben érdeklődés mutatkozhat a különböző innovációs beruházások támogatására is, amelynek célja új termék kifejlesztése és piaci bevezetése, mivel a borpiac változik, a fogyasztói igények olyan új termékek felé fordulnak, mint a természetes borok, az alkoholcsökkentett vagy éppen alkoholmentesített borászati termékek. Az alacsony alkoholtartalmú vagy alkoholt nem tartalmazó borok az Európai Unió szabályozásában még teljesen újak, illetve szabályozásuk még ott sem teljes körű. Ugyanakkor a fogyasztói igények az ilyen termékek iránt folyamatosan nőnek. Ezen a téren az egyes bortermelő tagállamok között biztosan lehet majd versenyre számítani a fogyasztókért. Az alacsonyabb alkoholtartalmú, vagy alkoholt nem tartalmazó borok piaci lehetőségeire, a választható technológiára vonatkozóan az Európai Bizottság 2022 év végéig ígért egy tanulmányt.
 

Kapcsolódó cikkek:
1. Beszámolunk a Közös Agrárpolitikai reformja keretében megalkotott jogszabályokról
"A KAP reformcsomag áthatóan érinti az egész mezőgazdaság és a vidékfejlesztés szabályozását, amely így jelentős változásokat fog eredményezni a közeljövőben a teljes európai mezőgazdaságban."
2. Az EU borainak egyre több versenytársa akad
"A tagállamoknak még közös érdeke, hogy a sokszínű európai bortermelést megőrizzék, és ne engedjék, hogy a termelést csak hatékonysági szempontok befolyásolják."
3. Új szabályok a borágazat támogatásainak elosztásában
"A magyar mezőgazdaságra jutó támogatási forrásokat, valamint azok elosztási elvét tartalmazó Stratégiai Terv 6250 milliárd forint támogatási forrást tartalmaz a 2023-tól 2027-ig terjedő időszakra vonatkozóan."
4. Rugalmasabb szabályok érvényesek a szőlő újratelepítésekre
"A szőlőültetvények újratelepítése a közösségi jogszabályok alapján csak újratelepítési engedéllyel, vagy 2016 előtt szerzett újratelepítési joggal lehetséges."
5. Új szőlőfajták a láthatáron
"a borágazat szereplői joggal számolhattak a szőlőfajták használatára vonatkozó szabályok jelentős változásával"
6. Jönnek az alkoholmentes borok
"Az új szabályok alapján lehetőség van a bor alkoholtartalmának részleges csökkentésére is a teljes alkoholmentesítés mellett."
7. Érdekel, hány kalória van a borban?
"Az elfogadott jogszabály alapján tehát a jövőben informálni kell a fogyasztókat a borászati termékek tápértékéről és összetevőiről."
8. Napirenden a viták arról, hogy egészséges-e a bor vagy sem
"A borok alkoholtartalma iránti társadalmi hozzáállás változása miatt a borfogyasztás drasztikusan megváltozik majd."
 
 

 
Winelovers borok az olvasás mellé