Érdekel hány kalória van a borban?

Sztanev Bertalan
2022. február 18., 09:34


A jövőben informálni kell a fogyasztókat a borászati termékek tápértékéről és összetevőiről. BorÉRT Online Borjogi Útmutató
Érdekel hány kalória van a borban?
A Közös Agrárpolitika reformjának eredményeit bemutató cikksorozatunkban eddig több témát is érintettünk. Legutóbbi cikkünkben az unió közöspiaci szabályozásában új elemként megjelenő alkoholcsökkentett és alkoholmentesített borászati termékekre vonatkozó új rendeleti részeket mutattuk be.
 
Most tekintsük át a jelöléssel kapcsolatos rendeleti változásokat. A borágazattal régebb óta kapcsolatban lévők számára nem ismeretlen a tendencia, hogy a borászati termékek címkéjén is egyre több jelölést kell alkalmazni. Ezek egy része az uniós szabályozásból eredően kötelezőek, más részük az adott tagállam szabályozásából következően kell, hogy a címkére kerüljenek. Az allergének jelölése után további kötelező elemek feltűntetésével kell számolnunk a következő években. Az új kötelező elemek mellett új jelölési módszerek alkalmazására is lehetőséget nyit az új szabályozás.
 
A címkézést érintő jogszabályi változás az eredeti javaslatnak ugyan nem volt eleme, de tagállami javaslatra a tárgyalások során mégis a jogszabály részévé vált. Egyes tagállamok a javaslatot azzal támogatták, hogy a fogyasztók igénylik a minél teljesebb tájékoztatást a borászati termékek esetében is, míg más tagállamok attól féltek, hogy az elkerülhetetlen kötelezettség majd az élelmiszerekre vonatkozó szabályok között kap majd helyet, amire vonatkozóan a borágazatnak csak kevés ráhatása lehet.
 
Az elfogadott jogszabály alapján tehát a jövőben informálni kell a fogyasztókat a borászati termékek tápértékéről és összetevőiről. A jelölések címkén történő elhelyezésével kapcsolatban a tagállamok némi mozgástérrel rendelkeznek.
A tápértékre vonatkozó információk közül az energiatartalmat „E” betű használatával mindenképpen a címkén kell jelölni, míg a tápértékre vonatkozó egyéb adatokat, valamint az összetevőket a címkéről közvetlenül elérhető elektronikus felületen keresztül kell a fogyasztók rendelkezésére bocsátani.
Az elektronikus felület tartalmára vonatkozóan a szabályozás erősen korlátozó feltételeket szab meg. Ennek alapján az elektronikus címkét elérő fogyasztókról semmilyen adat nem gyűjthető, vagy tárolható, a fogyasztók nem követhetők nyomon. Az elektronikus felületen szereplő adatokkal együtt marketingtartalmú, vagy a jelölésekkel nem összefüggő információ nem közölhető a fogyasztóval.
 
A megjelent jogszabály még egy kissé féllábas, mivel a rendelet nem részletezi, hogy mely összetevőket és milyen módon kell jelölni. Erre vonatkozóan az Európai Bizottság kapott felhatalmazást. A részletszabályozások tisztázása során meg kell majd határozni az összetevők mellett azok mérésére vonatkozó módszereket is.
 
Az új szabályok alkalmazására egyrészt az Európai Bizottságnak, másrészt az egész ágazatnak fel kell készülnie, ezért
az új jelölési elemeket 2023. december 8-tól kell alkalmazni.
Az egészséges életmóddal egyre erősebbé váló alkoholellenes hangok elől a borágazat sem vonhatja ki magát. A bor esetében még él a fogyasztók tudatában a mérsékelt fogyasztás és az egészség közötti kapcsolat. Egyre erősebbek azonban azok a hangok, amelyek az alkoholfogyasztás káros hatásaira teszik a hangsúlyt. Kétségtelen tény, hogy a mértéktelen alkoholfogyasztás komoly egészségügyi és szociális terhet jelent, mégsem szabad elhallgatni a mérsékelt borfogyasztáshoz kapcsolódó előnyöket.
 
A borágazat rendelkezik ezekre a kérdésekre megfelelő válasszal. A WINEinModeration egy összeurópai kezdeményezés, amelyhez Magyarország is csatlakozott.
 

Kapcsolódó cikkek:
 
1. Beszámolunk a Közös Agrárpolitikai reformja keretében megalkotott jogszabályokról
"A KAP reformcsomag áthatóan érinti az egész mezőgazdaság és a vidékfejlesztés szabályozását, amely így jelentős változásokat fog eredményezni a közeljövőben a teljes európai mezőgazdaságban."
2. Az EU borainak egyre több versenytársa akad
"A tagállamoknak még közös érdeke, hogy a sokszínű európai bortermelést megőrizzék, és ne engedjék, hogy a termelést csak hatékonysági szempontok befolyásolják."
3. Új szabályok a borágazat támogatásainak elosztásában
"A magyar mezőgazdaságra jutó támogatási forrásokat, valamint azok elosztási elvét tartalmazó Stratégiai Terv 6250 milliárd forint támogatási forrást tartalmaz a 2023-tól 2027-ig terjedő időszakra vonatkozóan."
4. Rugalmasabb szabályok érvényesek a szőlő újratelepítésekre
"A szőlőültetvények újratelepítése a közösségi jogszabályok alapján csak újratelepítési engedéllyel, vagy 2016 előtt szerzett újratelepítési joggal lehetséges."
5. Új szőlőfajták a láthatáron
"a borágazat szereplői joggal számolhattak a szőlőfajták használatára vonatkozó szabályok jelentős változásával"
"Az új szabályok alapján lehetőség van a bor alkoholtartalmának részleges csökkentésére is a teljes alkoholmentesítés mellett."
 


 
Winelovers borok az olvasás mellé