“Nem egy vagy a sok közül, hanem a neveden szólítunk”

Kabarcz-Horváth Ibolya
2022. január 23., 19:54


Interjú Prof. Dr. Bolvári-Takács Gáborral, a Tokaj-Hegyalja Egyetem megbízott rektorával.
“Nem egy vagy a sok közül, hanem a neveden szólítunk”
A THE - Tokaj-Hegyalja Egyetem - 2021. augusztus 1-ével nyitotta meg kapuit Sárospatakon. Az új egyetem lehetőségeiről az egyetem megbízott rektorával, Prof. Dr. Bolvári-Takács Gáborral beszélgettünk.
 
Három évig volt a Magyar Táncművészeti Egyetem rektora, és azelőtt is hosszú ideig ott dolgozott különböző pozíciókban. Mi vezette Önt oda, és mi tartotta ott ilyen hosszú ideig?
 
Sárospatakon születtem, ez volt az iskolavárosom, amely mindig egyfajta szakmai hátországot jelentett számomra a maga neveléstörténeti kultúrájával és természeti környezetével, de ez természetesen nem jelentette azt, hogy más területek ne érdekeltek volna. Már gimnazista koromban tudtam, hogy a kultúra és a művészetek területén fogok dolgozni, és ezt nem művészként, hanem intézmények irányítójaként képzeltem el. Ezért először Debrecenben bölcsész-, majd Pécsett jogász végzettséget szereztem. Ezután egy váratlan pályázati lehetőség adódott: a Magyar Táncművészeti Főiskola keresett főtitkárt. Megpályáztam, elnyertem, és onnantól elköteleződtem a művészeti oktatás mellett. Az évek alatt más kihívások is megtaláltak: a Magyar Telekom Szimfonikus Zenekart 8 évig, a Honvéd Együttest pedig 5 évig vezettem. 2018 és 2021 között pedig az intézmény rektori feladatait láttam el.
 
Széleskörű tudományos kutatómunkát is végez. Fő kutatási területe a művészet és hatalom kapcsolata a 20. század második felében. Miért választotta ezt a témát?
 
A felsőoktatásban a tudományos minősítés kulcskérdés, ezt a karriert oktatói és kutatói munka nélkül nem is lehetett volna végigcsinálni, és ez a téma magával ragadott. A kutatási területeimben legalább ilyen hangsúlyosan jelen volt a sárospataki neveléstörténeti hagyománnyal való foglalkozás is. Ez a két téma szorosan kapcsolódik, hiszen Sárospatakon sok olyan diák végzett, akik később a 20. század második felében vagy a mai napig jelentős művészi, kulturális vagy közéleti karriert futottak be. A táncművészeti egyetemen kifejezetten szükség is volt ilyen jellegű kutatásokra, mert a művészeteknek az önreflexiója ebben a tekintetben számos feltáratlan területet rejt még magában.
 
“Nem egy vagy a sok közül, hanem a neveden szólítunk”
 
2021 augusztusban nyitotta meg kapuit a Tokaj-Hegyalja Egyetem Sárospatakon. Mit érzett, amikor először megtudta, hogy a szülővárosában egyetemi képzés indul? 
 
Elégedettséget éreztem, mert ennek a városnak fél ezer éve az az álma, hogy saját egyeteme legyen. Kétségtelen, hogy a Sárospataki Református Teológiai Akadémia a lelkész képzésben a legmagasabb egyetemi szintet biztosítja, de “világi” szakokon még nem valósult meg az egyetemi oktatás. 2000-ben a sárospataki tanítóképző főiskolának megszűnt az önállósága és Miskolc majd Eger kara, később campusa lett. A közel 170 éves múltú intézmény a Tokaj-Hegyalja Egyetem megalapításával most új perspektívát kap.
 
Mennyire élte meg éles váltásnak vagy épp hazatérésnek a Táncművészeti után Sárospatakot? 
 
Miután a modellváltás folyamatát a Táncművészeti Egyetemen végigvezettem, már 2021 elején láttam, hogy a kuratóriumi modell működőképes lesz. Az új kuratóriumban kizárólag magasan kvalifikált táncművészek kaptak helyet, és egyértelmű volt számomra, hogy elérkezett az a pont, amikor az egyetem rektori pozícióját ismét egy művésznek kell átvennie. Amikor már tudtam, hogy leköszönök rektorként, megkeresett Stumpf István kormánybiztos úr, hogy vállaljam el az új egyetem rektori megbízását, és én örömmel fogadtam el az ajánlatot.
 
Milyen a Tokaj-Hegyalja Egyetem? Miben különbözik más egyetemektől?
 
A THE egy most induló egyetem, így ki tudja használni azokat a lehetőségeket, amelyek az indulás esetében adottak, nem kell a megszokott keretekhez alkalmazkodnia. Ez nagy motivációt nyújthat a kezdő évfolyam számára. Mivel kis létszámú egyetemről van szó, megadatik a személyre szabott oktatás lehetősége. Szlogenünk: “nem egy vagy a sok közül, hanem a neveden szólítunk”, és ez valóban megvalósul, oktatóink az egyéni igényeknek megfelelő képzést nyújtják. Fontos azt is tudatosítani, hogy ne akarjunk egy év után eredményeket felmutatni, legyen türelmünk kivárni őket. Ez egy egyetem életében legalább tíz év.
 
“Nem egy vagy a sok közül, hanem a neveden szólítunk”
 
Milyen szakok várják a leendő hallgatókat?
 
Az alapképzésen belül indítunk pedagógus képzést: ez nem tanárképzés lesz, hanem tanító, óvodapedagógus, csecsemő-kisgyermeknevelő, gyógypedagógus szakokat jelent ill. lesz egy ehhez a blokkhoz köthető programtervező-informatikus alapszak is. A másik blokk a szőlész-borász képzés köré épül: a szőlész-borász mérnöki szak mellett gazdálkodás-menedzsment, valamint turizmus-vendéglátás választható. A harmadik blokkot a mesterszakok jelentik: a kulturális örökség mesterképző szak, a turizmus menedzsment és a vállalkozásfejlesztés, az utóbbi keresztképzés keretében már most februárban elindul.
 
Elsősorban a térségből számítanak diákokra?
 
Vannak a szakok jellegéből adódóan olyan képzések, például a tanító vagy óvodapedagógus szak, amelyeknél viszonylag kicsi a valószínűsége annak, hogy az ország másik feléből Sárospatakra jöjjenek a diákok. Ezeknél a szakoknál inkább a térségből számítunk a jelentkezőkre. De a szőlész-borász képzésnél valószínűleg nem a regionalitás lesz a meghatározó,
a Tokaji borvidék olyan húzónév, amely ide vonzza a borász képzésre jelentkezőket az egész országból.
Számítunk a határontúli magyarok jelentkezésére is és azoknak a leendő hallgatóknak is továbbtanulási lehetőséget kívánunk nyújtani, akik esetleg azért nem kerülnek be a felsőoktatásba, mert nem engedhetik meg maguknak, hogy több száz kilométerre elköltözzenek az otthonuktól. Így új szegmenst kapcsolunk be a felsőoktatás rendszerébe. A THE hallgatói kollégiumi szobát, tanulmányi ösztöndíjat, saját laptopot kapnak, és részesei lehetnek valami nagyszerű dolog születésének Tokaj-Hegyalján. 
 
Kik oktatnak az egyetemen?
 
Kiváló minősítésű oktatók maradtak nálunk a pedagógus képzésből, a többiek szenátusi meghívással érkeztek. Megkerestük azokat az oktatókat, akik ugyan aktívak még, de már nem feltétlenül közalkalmazottként tevékenykednek. Sokan voltak a régióból, akik maguk jelentkeztek, mert számukra az új egyetem valós perspektívát jelentett. Vannak köztük egyetemi tanárok, docensek, adjunktusok tudományos fokozattal.
 
Hogyan valósul meg a gyakorlatorientált oktatás az egyetemen?
 
A Tarcalon működő szőlészeti és borászati kutatóintézet lesz a bázisa a Szőlészeti és Borászati Tanszéknek, az ottani kutatók elsőként csatlakoztak a terveinkhez, sok gyakorlóhelyi megállapodást kötöttünk a borvidéken. Így az elméleti és gyakorlati ismeretszerzés párhuzamosan valósul majd meg. A már meglévő tapasztalatok átvétele véleményem szerint csodákra képes, ezért külföldi tapasztalatszerzésre is módot kell adni a hallgatóknak. A Tokaj Wine Business Institute szervezeti egységünk a bormarketingre fókuszál, a dijoni egyetemmel ápol kapcsolatot, és az ottani módszerek alapján szeretné megújítani a hazai borászképzést. Továbbá a tanszék is komoly kapcsolatokat alakít ki a külföldi egyetemekkel, a bordói, a savignaci, a krosznói egyetemmel, a beregszászi főiskolával. A jó gyakorlatok átvétele sokat fog segíteni nekünk abban, hogy igazán piacképes tudást adjunk át a diákoknak.
 
“Nem egy vagy a sok közül, hanem a neveden szólítunk”
 
A térség 27 önkormányzatával állapodtak meg abban, hogy az egyetem valamilyen formában mindegyik hegyaljai településen jelen lesz. Hogy néz ki ez pontosan?
 
Ennek az egyetemnek térségfejlesztő szerepe is van, az önkormányzatokkal érdemes együttműködni. Mind a 27 önkormányzattal megállapodtunk abban, hogy melyek lesznek azok az együttműködési módok, amelyekkel be tudnak kapcsolódni az egyetem életébe. Helyiség használat, kihelyezett képzés, szakmai gyakorlóhely és közös programok - ezek lesznek a sarokkövei az együttműködéseknek. Január 25-én ünnepélyes keretek között írjuk alá a szerződéseket az önkormányzatokkal.
 
Mindenképpen mondjon, kérem, három olyan fontos érvet, miért válasszák a diákok a THE-t?
 
Mert itt a nevén szólítják, és személyre szabott oktatásban részesül.
Mert egy új intézmény első évfolyamán tanulni felejthetetlen élményekkel jár.
Mert egy családias közegben tanulhat, ahol figyelnek rá.
 
 
 
 
 
 
Winelovers borok az olvasás mellé