Havonta 3200 forintot költenek borra a magyarok

Borászportál
2013. április 11., 13:09


Borfogyasztói felmérés - A Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Vezérigazgatóságának megbízásából országos felmérés készült a borvásárlók körében igényeik, véleményeik, preferenciáik megismerése céljából. A vizsgálat célja az volt, hogy általános képet adjon a magyar borfogyasztók fogyasztási szokásairól, a fogyasztás körülményeiről, a bor vásárlásának folyamatáról, a vásárolt borokról, a vásárlás tényezőiről, a borra költött összegekről.
Havonta 3200 forintot költenek borra a magyarok
 
Havonta 3200 forintot költenek borra a magyarok
 
A felmérést készítők megkísérelték feltárni az egyes magyar borvidékek kedveltségét, a fogyasztók külföldi borokhoz való viszonyát, a borral kapcsolatos attitűdjeiket, valamint szegmentálni a borfogyasztói piacot - közölte a bor.hu.
A kutatás hátteréről
A minta összesen 1550 főt tett ki, az adatfelvétel 2013. március 7. és 19. között zajlott az úgy nevezett CAWI (Computer-assisted web interviewing) módszerrel. A módszer lényege, hogy online popup kérdőíves formában jeleníti meg a kérdőíveket Magyarország nagy látogatottsággal bíró oldalain, ezzel biztosítva a reprezentativitást. Az adatok a 18 év feletti lakosság körében lettek gyűjtve, az adattisztítást követően súlyozva.
 
A kutatásba az aktív borfogyasztók kerültek bevonásra, így csak a legalább havi borfogyasztók képezték a minta részét, illetve a borászat, borkereskedelem, vendéglátás területén dolgozók valamint a marketinggel, piackutatással foglalkozók ki lettek szűrve.
Az elemzés során ahhoz, hogy jobban értelmezni lehessen az adatokat, esetenként az eredmények nem, országrész és végzettség szerint is szerepelnek.
Országrészek szerint: országrészekbe megyénként sorolták a válaszadókat, Pest megye a „Dunától keletre” csoportba került, mivel területe nagy része a Dunától keletre fekszik.
Legfontosabb eredmények
Borfogyasztás gyakorisága a bor íze és színe szerint
 • a legtöbben (53%) havonta néhány (1-3) alkalommal isznak csak bort, a borfogyasztók negyede heti rendszerességgel, míg egy kisebb csoportjuk (13%) naponta fogyaszt bort
 • a férfiak gyakrabban isznak bort, mint a nők, a napi fogyasztók leginkább férfiak
 • a borfogyasztók között az édesebb (édes, félédes) fajták szélesebb körben elterjedtek
 •  a száraz bort fogyasztják a legkevesebben (56%)
 • a vörösbor a legelterjedtebb (86%), ezt kevéssel követi a fehér, de a fogyasztás gyakorisága a vörösbor esetében messze a legmagasabb
 • A rosé a többinél kevésbé elterjedt, a kérdezettek alig 60%-a fogyasztja
Havonta 3200 forintot költenek borra a magyarok
 
A fogyasztott bor mennyisége
 • a borfogyasztók többsége viszonylag kis mennyiséget iszik havonta, több mint fele (54%) egy litert vagy kevesebbet
 • egy kisebb részük (10%) 5 liter fölött fogyaszt havonta
 • férfiak – akik gyakrabban is isznak, mint a nők - nagyobb mennyiséget is fogyasztanak havonta
 • a legtöbb bort Dunától keletre, legkevesebbet Budapesten fogyasztják
 • az elmúlt években némileg csökkenhetett a fogyasztott bormennyiség
 •  fogyasztott mennyiség csökkenése döntően a nők között volt jellemző
 • Dunától nyugatra szélesebb körben csökkent a fogyasztott mennyiség, míg Dunától keletre kisebb arányban nőtt
Havonta 3200 forintot költenek borra a magyarok
 
A borfogyasztás körülményei
 •  jellemzően otthon, vagy vendégségben fogyasztanak bort
 • vendégségben fogyasztás inkább Dunától keletre, inkább rurális környezetben (falu, kisváros) és a magasabb végzettségűek körében elterjedt
 •  a kérdezettek döntően tisztán fogyasztják a bort
 • a válaszadók felénél a fröccs és az üdítővel való társítás is szóba jöhet
 • tisztán fogyasztás inkább a férfiakra jellemző, országrészt tekintve Dunától keletre a városokban, különösen a magasabb iskolai végzettségűek körében
 • a  fröccs szintén a férfiak körében népszerűbb, a vidéki Magyarországon jelentősen többen isszák, mint a fővárosban
 • kólával, üdítővel való társítás a legkevésbé népszerű, ezt a formát a nők választják gyakrabban, Dunától keletre és a falvakban elterjedtebb. A felsőfokú végzettségűek elutasítják
Havonta 3200 forintot költenek borra a magyarok
 
Borvásárlás folyamata
 • fogyasztók többsége – közel 2/3-uk – nem szokott boros hírekről tájékozódni
 • akik mégis azok többsége havonta legfeljebb 1-2 alkalommal
 • döntően az Internetről és barátoktól, ismerősöktől szerzik az információikat
 •  bor beszerzési helyszínként legelterjedtebbek a hipermarketek, a válaszadók 1/3-a itt vásárol
 • ezt követik a helyi bortermelők, az ABC-k és szupermarketek, valamint a diszkontok
 • Összességében a teljes borvásárlási folyamatban a férfiak aktívabbak
Havonta 3200 forintot költenek borra a magyarok
 
Borvásárlási szempontok
 • az első öt jellemzőnek közel azonos a súlya: bor színe, magyar bor legyen, édessége, a szőlőfajta és az ár
 • az ár és a borvidék a legszélesebb körben mérlegelt szempontok
Havonta 3200 forintot költenek borra a magyarok
 
A vásárolt bor kiszerelése
 • Saját fogyasztásra mindegyik kiszerelés hasonlóan elterjedt
 • Ajándékozás esetében két fajta kiszerelés a legelterjedtebb: a klasszikus 0,75 literes üveges kiszerelés mellett a termelői bor is igen elterjedt
Borra költött összeg
 • átlagosan 3266 Ft-ot költenek havonta borra
 • otthoni fogyasztásra szánt hagyományos üveg (0,75 l) borért jóval alacsonyabb összeget fizetnének
 • Ajándékba és vendégségbe az 1000 Ft és 2000 Ft közötti borok elfogadhatóak
 • különleges alkalomra már elfogadható 2000 Ft fölötti áru bor
Havonta 3200 forintot költenek borra a magyarok
 
Borral, életstílussal kapcsolatos attitűdök
 • borral kapcsolatosan 5 szegmens lett meghatározva:
 • Társasági, újdonságkedvelő (31%)
 • Gazdaságos, árérzékeny (27%)
 • Külföldi rajongó, borsznob (3%)
 • Érdektelen, szkeptikus (7%)
 • Újdonságkerülő, passzív (31%)
Borvidékek kedveltsége
 • legkedveltebb Tokaj, ezt szorosan követi Eger és Villány
 • ezeket jóval elmaradva követi Badacsony, Balaton-felvidék és Szekszárd
Havonta 3200 forintot költenek borra a magyarok
 
Külföldi borok
 • borvásárlók többsége szokott külföldi bort is vásárolni, de csak ritkán
 • a vásárlók leginkább az olasz, francia, kisebb arányban a spanyol és portugál borokat vásárolják
 • az olasz bor ajándékba és saját fogyasztásra egyaránt kedvelt, míg a franciát inkább ajándékba, a spanyol és a portugál bort inkább saját fogyasztásra vásárolják
 • legerősebb kihívást az olasz és a francia borok jelenthetik a magyar bornak
A kutatás teljes anyaga innen tölthető le.
Winelovers borok az olvasás mellé