Miként hatnak a kőzetek és a talajok a borok ízvilágára?

Borászportál
2024. június 21., 00:00


Hogy a talaj és a kőzetek hatása valóban érezhető a bor ízében, azt bizonyítják azok a jellegek („földíz”, „talajíz”, „humuszos íz”), amelyek minden, tudományos igényű borleírás szótárában megtalálhatók.
Miként hatnak a kőzetek és a talajok a borok ízvilágára?
Provence, Franciaország
 A borértő számára éppúgy ismert pl. a „kovakőíz”, amellyel gyakran jellemzik Chablis borait, a „minerális ízvilág”, amely elsősorban a vulkáni borok sajátja, vagy a „sós íz”, amely elsősorban nátriumban gazdag kőzeteken termett boroknál érezhető. Azonban a geológiai/geográfiai sajátosságok nemcsak a bor ízvilágának meghatározásában jutnak szerephez, hanem elsősorban a talajhoz alkalmazható fajták kiválasztásában és a jó minőségű szőlőtermés létrejöttében dominálnak.
 
Egy-egy szőlőfajta más és más arcát mutatja meg a különböző talajokon-kőzeteken: az egyes talajokon bőséges termést hozó szőlőfajta más talajokon esetleg sínylődik. A talajnak a termés és bor jellegére és minőségére gyakorolt hatása nem azonos mértékben nyilvánul meg minden fajtánál. 
 
Miként hatnak a kőzetek és a talajok a borok ízvilágára?
fotó: Borkollégium, Bortankönyv 1.
 
A megfelelő alapkőzet és talaj, a kedvező geomorfológiai-domborzati tényezők (valamint az alkalmas éghajlat) hozzák létre a jó minőségű boralapanyagot, amelyre rárakódnak a fajta, a szőlőművelés, a feldolgozás és borkezelés, illetve az érlelés/ tárolás által meghatározott további minőségi jellegzetességek. A borvidékek értékében nem játszik különösebb szerepet az, hogy földtani értelemben véve fiatalabb vagy idősebb kőzeteken terem a bor. A fiatalabb, laza üledékeken talán vastagabb talajréteg alakul ki, mint a keményebb, idősebb kőzeteken, de ez nem befolyásolja jelentősen a bor karakterét.
 
Az azonban igen, hogy különböző korokban más és más homokok, mészkövek vagy vulkáni kőzetek képződtek, és bár a kőzetfajták hasonlók, de kémiai, kőzettani sajátosságaik azért koronként mégis jelentősen különböznek egymástól, és ez rányomja bélyegét a rajta termő bor karakterére is. Hazai borvidékeink földtani felépítése gyakran nem egységes, sokszor igen heterogén is lehet, azaz egy-egy borvidéken több, különböző korú kőzetfajta is előfordulhat. Ezért az egy borvidékünkről való ízbenyomásunk sokszor több fajta kőzet hatását tükrözi, az egalizált borok esetében pedig ezek az ízjegyek átfedik egymást.
 
Amit az alábbiakban az egyes hazai kőzeteken-talajokon termett borok ízéről írunk – bár általános vélekedést tükröz –, sok szubjektív elem terheli, emellett „pillanatfelvételnek” tekinthető: ma, azon a borvidéken ilyen jellegű borok teremnek. Ez nem jelenti azt, hogy tíz vagy száz év múlva, új szőlészeti és pincetechnológiák bevezetésével, változó gazdasági és borfilozófiával ne lehetne jobb vagy másféle borokat megtermelni ugyanezeken a borvidékeken. 
 
 
Miként hatnak a kőzetek és a talajok a borok ízvilágára?
fotó: Borkollégium, Bortankönyv 1.
 
Laza homokok bora: Az ún. homoki borok általában könnyűek, vékonyak, zamatanyagokban szegényebbek, nem olyan testesek, mint a domb- és hegyvidéki borok. Előfordul, hogy gyakran meglehetősen jellegtelenek is. 
 
Löszös homokok borai: Általában vékonyak vagy közepes testtel rendelkeznek, de kedvező évjáratokban testesebb, zamatgazdag, gyümölcsízű, minőségi borokat is ad a löszös homok.
 
Löszök borai: A tiszta lösz és a humuszos, homokkal kevert vályogos lösz igen jó szőlőtalaj. Ezen jellegzetesebb, testesebb, savban és színanyagban viszonylag gazdagabb, állóképesebb borok teremnek, mint a gyenge homoktalajokon. 
 
Laza mészkövek borai: Ez a talaj nem kedvez a markáns, karakteres borok kifejlődésének, de boraiban az izgalmas savak egész palettáját nyújtja.
 
Miként hatnak a kőzetek és a talajok a borok ízvilágára?
mészkő
 
 
Kötött mészkövek, márgák, dolomitok borai: A meszes kőzeteken termett bor többnyire testes, savas, tartós, gyakran kifejezetten kemény. A karbonátos kőzetekből (mészkő, dolomit, márga) felépülő középhegységek jellemző, alapvetően lúgos kémhatású, meszes talajain általában savban gazdagabb bort kapunk, mint a mészben szegényebb talajokon.
 
Miként hatnak a kőzetek és a talajok a borok ízvilágára?
márga
 
Metamorf kristályos palák: A kristályos palákon többnyire testes, színgazdag, közepes savú, lassan fejlődő borok teremnek. Hazánk területén a Soproni borvidék egy része települ kristályos palákra.
 
Gránit: Az Etyek-Budai borvidékhez tartozó Velencei-hegység körzetében, gránit eredetű talajokon lágy vagy közepesen savas, gyorsan fejlődő, testes borok teremnek.
 
Vulkáni kőzetek: A tufából képződött vagy vulkanikus kőzetmálladékkal keveredett talajok általában nehéz, testes, savas, tüzes, különleges zamatvilággal bíró, lassan fejlődő és öregedő borokat adnak. A borok jellegében már nem annyira a talajtípus, mint inkább az anyakőzet hatása érvényesül.
 
Miként hatnak a kőzetek és a talajok a borok ízvilágára?
riolit
 
Magmás és metamorf kőzetek, valamint az azokon képződött talajok fontossága
A mélységi magmás kőzeteken, pl. grániton, dioriton, köves-földes kopár vagy vályogos erdőtalajok alakulnak ki. Ezek a talajok általában mészben szegények, savanyú kémhatásúak. Jelentős hőkapacitásuk előnyös a szőlőtermesztés szempontjából.
 
A vulkáni kőzetekből, andezitből, bazaltból, riolitból képződő talajok szőlőtermesztésre különösképpen alkalmasak. A bazaltból létrejövő fekete erubáz talajok viszonylag kevesebb kalciumot tartalmaznak, mészben szegények, neutrális kémhatásúak. Az andezit és riolit lávakőzetei és tufái nyiroktalajokat, vörös erubáz talajokat és köves kopár talajokat hoznak létre, amelyek általában káliumban gazdagok. A hazai vulkáni kőzeteken agyagbemosódásos barna erdőtalajok is képződtek. A meredek vulkáni lejtőkön a talajban feldúsul a kőzettörmelék, ezért az anyakőzet hatása igen nagy mértékben érvényesül.
 
Miként hatnak a kőzetek és a talajok a borok ízvilágára?
bazalt
 
A vulkáni hamuból keletkezett tufakőzetek igen gyorsan talajosodnak, kitűnő, tápanyagban gazdag málladékuk elsőrendű termőhely. Ezekbe a málladékokba gyakran beszivárog a mésztartalmú talajvíz, és a mészlerakódás eredményeképpen úgynevezett infiltrációs meszes talajok jönnek létre. Hazánkban a legkiválóbb szőlőtalajok általában a vulkáni kőzetek málladékával kevert egyéb talajokból alakultak ki. Bazalton terül el a Somlói, Badacsonyi, Balaton-felvidéki borvidékek jó része. Andezitek, riolitok és azok tufái adják a Mátraaljai, az Egri, a Bükkaljai és a Tokaj-hegyaljai borvidékek altalaját.
 
A világ számos borvidékén (Mosel-vidék, Beaujolais, Wachau) metamorf, azaz átalakult kőzeteken képződött a szőlőültetvények talaja. Jellegzetesek az agyagpalák és metahomokkövek, a fillitek, csillámpalák és gneiszek. Az agyagpalákon többnyire savanyú pH-jú, podzol- vagy barna erdőtalajok képződnek. Metamorf kőzeteken fekszik például a Soproni borvidék nyugati része is.
 
Winelovers borok az olvasás mellé