Borlexikon


A termés mennyiségének tudatos visszafogása, csökkentése. Eszközei: tápszerek, trágyázás visszafogása, hajtás- és fürtválogatás. A hozamkorlátozás oka, hogy a megtermett mennyiség fordítottan arányos a minőséggel. Mértékegységére az egy hektáron megtermelt bor űrmértéke szolgál, ami maximálisan 55-60 hl/ha, jobb dűlőkben 35-40 hl/ha. Pontos értéket természetesen csak a hektáronként tőkeszám ismeretében lehet mondani, így érdemesebb lenne egy tőkére eső fürtszámban megadni a hozamkorlátozás mértékegységét.