Borlexikon


Az Alföld legdélibb nyúlványai után kezdődő remek bortermő terület. Magyarország egyik meghatározó termőterülete volt a középkorban. Ma nagyobb része Szerbiához tartozik.