Borlexikon


Valamely régióra, meghatározott helyre vagy kivételes esetben egy országra utaló jelölés, amelyet borászati termék jelölésére használnak, ha az olyan különleges minőséggel, hírnévvel vagy egyéb jellemzőkkel rendelkezik, amelyek e földrajzi eredethez kapcsolhatók; ha az készítéséhez használt szőlő legalább 85%-a kizárólag e földrajzi területről származik; a bor előállítását az adott földrajzi területen végzik; és a terméket a Vitis vinifera fajtából vagy annak és a Vitis nemzetséghez tartozó fajoknak a keresztezéséből létrejött szőlőfajból nyerik.