Borlexikon


1780-1839: széles horizonttal bíró gondolkodó, gazdasági szakíró. Több európai tudós társaság tagja. 1832-ben Pesten Magyar Ország Szőlőmíveléséről c. könyvét, 1834-ben pedig „Kritikai vizsgálódások” címkezdetű könyvét adta ki. 1836-ban megindította az első folyóiratot Magyarország és Erdély borászatáról. A művei akkori szokás szerint németül és magyarul jelentek meg.